ISACA Netherlands Chapter is als local chapter een zelfstandige opererende beroepsvereniging, onlosmakelijk verbonden met ISACA Global. 

ISACA Netherlands Chapter is statutair opgericht op 30 oktober 1985 en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 40412008 als Information Systems Audit and Control Association Netherlands Chapter 

Strategische doelen ISACA NL Chapter:

  1. Toegevoegde waarde verbeteren van het ISACA lidmaatschap voor onze leden en de organisaties waarvoor onze leden werkzaamheden verrichten.
  2. Kennisproducten van ISACA International promoten.
  3. Waarde creatie met informatie voorziening verbeteren door IT alignment in organisaties te stimuleren en ondersteunen.

Het Bestuur van ISACA NL Chapter bestaat uit elf leden en wordt ondersteund door de backoffice.

Emails kunt u richten aan: vasb@vfnpn.ay

Postadres: 
ISACA NL Chapter
Postbus 7984
1008 AD Amsterdam

Ontvangt u de ISACA nieuwsbrief al?

Sluit Menu