CISM staat voor Certified Information Security Manager. De CISM-certificering is bestemd voor professionals die zich bezighouden met het managen, ontwerpen, beoordelen en controleren van de informatiebeveiliging van bedrijven.

Er is steeds meer vraag naar IS management professionals. De CISM-certificering is de internationaal erkende certificering op dit gebied. CISM-ers begrijpen de business. Ze beschikken over de vaardigheden om technologie te managen en te integreren in hun onderneming en bedrijfstak.

Toekenning CISM-certificering

Een CISM-certificering wordt toegekend aan de professional met interesse in informatiebeveiliging die:

  • het CISM-examen met goed gevolg heeft afgerond;
  • de CISM-certificering heeft aangevraagd;
  • zich houdt aan de Code of Professional Ethics;
  • zich houdt aan het Continuing Professional Educational Program (CPE);
  • werkervaring heeft op het gebied van informatiebeveiliging.