Doelen van de CSX-werkgroep (CyberSecurity Nexus) 

  1. De belangen van onze leden behartigen. 
  2. Waarde creëren voor onze leden
  3. Samenwerken met partijen die van betekenis kunnen zijn voor onze leden
  4. CSX trainingen aanbieden & CSX producten promoten