Beste bezoeker, u bezoekt onze website met Internet Explorer. Deze browser wordt niet meer actief ondersteund door Microsoft en kan voor veiligheids- en weergave problemen zorgen. Voor uw veiligheid raden wij u aan om een courante browser te gebruiken, zoals Google Chrome of Microsoft Edge.
Search
Close this search box.
 • Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure ISACA Chapter NL

ISACA Chapter NL hanteert een eigen klachtenprocedure voor deelnemers aan educatieve activiteiten georganiseerd door ISACA NL.

1: Mondeling de klacht indienen 

Deelnemers aan activiteiten van ISACA NL, die een individuele klacht hebben, worden geacht deze klacht eerst met het bestuurslid te bespreken die verantwoordelijk is voor trainingen. Er kan dan een directe oplossing worden geboden om aldus de klacht meteen te verhelpen.

Als u het bestuurslid niet rechtstreeks kunt bellen of aanspreken, kunt u uw klacht mailen naar Info@isaca.nl. Uw klacht zal dan geregistreerd worden door de backoffice van ISACA NL en u ontvangt binnen een week een reactie. De backoffice geeft de klacht door aan het betreffende bestuurslid ter verdere behandeling.

2: Schriftelijke klacht indienen

Als beide partijen er niet uitkomen, kan er een schriftelijke klacht worden ingediend bij het bestuur. U kunt het daarvoor bestemde klachtenformulier invullen, onderaan deze pagina. U ontvangt na verzenden een automatisch gegenereerde e-mail met de door u ingestuurde gegevens ter bevestiging.

U kunt ook een klachtenformulier downloaden. Deze kan digitaal worden verzonden naar Info@isaca.nl. U kunt het formulier ook per post versturen naar: ISACA NL, Postbus 7984, 1008 AD Amsterdam. Download hier het klachtenformulier: Klachtenformulier ISACA NL. De indiener ontvangt binnen een week de bevestiging van ontvangst van de klacht.

De klacht wordt uitgezocht en behandeld door de secretaris binnen het bestuur. De deelnemer die een klacht heeft ingediend wordt op de hoogte gehouden over de behandeling van de klacht en schriftelijk geïnformeerd over de afhandeling. De klacht zal binnen acht weken zijn behandeld (tenzij deze termijn niet haalbaar is, waarover de indiener wordt geïnformeerd) en wordt beantwoord door of namens de bestuursvoorzitter. Eventuele consequenties worden door ISACA NL binnen vier weken afgehandeld.

3: Schrijven aan de secretaris van het bestuur

Mocht de klacht naar de mening van de deelnemer niet of niet voldoende zijn opgelost, dan kan de klager zich, tot uiterlijk 3 weken na de afhandeling, wenden tot het bestuur van ISACA NL met het verzoek de klacht te agenderen voor de ALV. 

De klacht moet schriftelijk worden opgesteld en onderbouwd ingaan op de behandeling van de klacht tot op dat moment en waarom de klacht in het traject tot dan toe niet is opgelost. Dit schrijven dient te worden gericht aan de secretaris van het bestuur. U kunt het eveneens per post versturen naar: ISACA NL, Postbus 7984, 1008 AD Amsterdam

De klager krijgt een ontvangstbevestiging binnen 2 weken.

Bij de behandeling van de klacht op de ALV zal voorafgaand aan de ALV een onafhankelijke commissie uit de leden worden benoemd. Indien partijen er niet anders uitkomen, zal de commissie bestaan uit één lid benoemd door de klager, één lid door het bestuur, en zonodig, één lid door de twee benoemde leden. Bestuursleden en de klager mogen geen lid van de commissie zijn. De commissie brengt advies uit aan de ALV.

4: Onafhankelijke klachtinstantie

Mocht de klacht naar de mening van de deelnemer niet of niet voldoende zijn opgelost in stap 3, dan kan de klager zich, tot uiterlijk 3 weken na de afhandeling, wenden tot de Mr. I.H.M. Baas, werkzaam bij ScheerSanders, Postbus 85996, 2508 CR, in Den Haag. De uitspraak van de heer I.H.M. Baas is bindend. De kosten van de behandeling door de heer Baas worden gedeeld door partijen.

5: Verslaglegging

ISACA NL draagt er zorg voor dat ieder kalenderjaar een openbaar verslag wordt opgesteld met het aantal en de aard van de klachten die via de klachtenformulieren en het bestuur zijn behandeld. De klachten zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld en voor de duur van vijf jaar bewaard.

Digitaal klachtenformulier


 • Deel 1; uw gegevens

  Vul hier uw naam en adresgegevens in:
 • Als u hier uw e-mailadres invult gaat u ermee akkoord dat vervolgcorrespondentie, naast schriftelijk, ook via e-mail plaatsvindt. U ontvangt op dit e-mailadres een automatisch gegenereerde e-mail ter bevestiging van ontvangst van uw klacht.


 • Deel 2; uw klacht betreft

  Vul hier de gegevens van de activiteit waar uw klacht over gaat:


 • Deel 3; uiteenzetting van uw klacht

  Vul hier in waar uw klacht over gaat:
 • Om misbruik te voorkomen wordt uw IP-adres meegestuurd met het bericht.

We gebruiken functionele en analytische cookies om ervoor te zorgen dat de website optimaal presteert. Als u doorgaat met het gebruik van deze site, gaan we ervan uit dat u hiermee akkoord gaat. Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring.