Aanmelding voor het lidmaatschap van ISACA kan uitsluitend via ISACA Global. Afhankelijk van uw werkervaring heeft u de keuze uit 3 typen lidmaatschap:

Als ISACA lid wordt u ook automatisch lid van het ISACA NL Chapter. Het totale contributiebedrag bestaat uit een bijdrage aan ISACA Global en een bijdrage aan ISACA NL Chapter.

Schrijf u in via het

Contributie

De contributie voor nieuwe ISACA-leden is als volgt opgebouwd (voorbeeld):

Soort contributie Bedrag
Professional lidmaatschap ISACA GLOBAL $ 135.00
Bijdrage NL Chapter $ 50.00
Totaal: $ 185.00
Aanmeldingskosten bij 1e aanmelding* $ 30.00
Totaalkosten 1e jaar $ 215.00

*De eenmalige entreekosten bij een online aanmelding via www.isaca.org bedragen $ 10.00.
Bij online aanmelding bedragen de totale kosten derhalve niet $ 215.00 maar slechts $ 195.00.

Verlenging

ISACA-leden betalen $ 185.00 voor de jaarlijkse verlenging van hun lidmaatschap van ISACA. Voor verlenging van het ISACA-lidmaatschap ontvangt u een factuur van ISACA Global. U kunt die factuur uitsluitend voldoen aan ISACA Global.

Het lidmaatschap dient per kalenderjaar vooruit betaald te worden. Het niet betalen van de factuur voor 1 april van het kalenderjaar betekent dat u automatisch wordt verwijderd uit de ledenadministratie van ISACA Global. Het NL Chapter beschikt dan ook niet langer over uw gegevens.
Voor actuele informatie omtrent de bedragen en de betalingen kunt u via e-mail contact opnemen met gro.acasi@pihsrebmem of surfen naar www.isaca.org/membership.

Verlengen certificering

Naast de contributie betaalt u jaarlijks een bedrag voor de verlenging van een certificering (CISA, CISM, CGEIT en/of CRISC). Deze kosten worden op de jaarlijkse factuur van ISACA Global aan u in rekening gebracht. Het verlengen van de eerste en tweede certificering kost $ 45 voor ISACA leden en $ 85.00 voor niet-leden. Het verlengen van de derde en vierde certificering kost $ 25.00 voor leden en $ 50.00 voor niet-leden.