Beste bezoeker, u bezoekt onze website met Internet Explorer. Deze browser wordt niet meer actief ondersteund door Microsoft en kan voor veiligheids- en weergave problemen zorgen. Voor uw veiligheid raden wij u aan om een courante browser te gebruiken, zoals Google Chrome of Microsoft Edge.
Search
Close this search box.
 • Schrijfrichtlijnen

Schrijfrichtlijnen

De Review Board staat open voor artikelen van ISACA leden over actuele ontwikkelingen en onderwerpen in de vakgebieden IT audit, data analyse, IT Risk, IT Governance en (cyber)security. Een artikel kan ‘wetenschappelijk’ of niet wetenschappelijk geschreven zijn. Voor beide typen artikelen gelden de volgende Schrijfrichtlijnen.

Opbouw artikel

Een artikel kan als volgt opgebouwd zijn;

Opbouw wetenschappelijk artikel

 • Korte en bondige titel
 • Eventueel: korte inleiding om boven het artikel te plaatsen (geen literatuurverwijzingen)
 • Inleiding
 • Methode
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusie
 • Gegevens auteur(s)
 • Bronnen en referenties

Opbouw niet-wetenschappelijk artikel

 • Korte en bondige titel
 • Eventueel: korte introductie onder de titel te plaatsen (geen literatuurverwijzingen)
 • Inleiding
 • Hoofdtekst
 • Conclusie
 • Gegevens auteur(s)
 • Bronnen en referenties (indien van toepassing/relevant)

Titel

Trek de lezer je artikel in. Kies een korte en bondige titel, waaruit duidelijk blijkt waar je artikel over gaat. Wees niet beeldend, maar to the point.

De inleiding

Maak in de eerste alinea zoveel als mogelijk duidelijk waar je artikel over gaat. Geef je antwoord op een vraag uit het vak? Heb je een mening over een ontwikkeling in het vakgebied? Deel je kennis of expertise? Beantwoord (indien mogelijk) de vijf W’s (Wat, Waar, Waarom, Wanneer, (voor) Wie) en de H(oe). Maak een duidelijke keuze voor een onderwerp. Is er heel veel te melden, schrijf dan een serie artikelen over deelonderwerpen. Bedenk steeds voor wie je het artikel schrijft en wat je beoogt. Wat zouden mensen moeten kunnen met jouw artikel?
Maak mensen nieuwsgierig. Stel bijvoorbeeld een vraag of poneer een mening.

Let op

De toon en inhoud van je werk kan wetenschappelijk zijn, maar hoeft dat niet te zijn. Houd er wel rekening mee, dat een ‘wetenschappelijk’ artikel beoordeeld zal worden op basis van gangbare richtlijnen voor dergelijke artikelen.

Let op

Het is niet toegestaan om werk te verkopen of daar reclame voor te maken. De Review Board kan een artikel afwijzen om deze reden.

Koppen

Gebruik in de tekst koppen die de lezer door je tekst leiden.

Hoofdtekst

Beschrijf dingen die herkenbaar zijn voor een ISACA professional.
Maak duidelijk waarom de inhoud relevant is voor de ISACA leden.
Beschrijf duidelijk wat de scope is van het artikel.
Maak duidelijk wat de lezer kan met de informatie in het artikel (en wat hij of zij er juist niet mee moet doen). Geef praktijkvoorbeelden en beschrijf best practices.
Zorg dat je niet te veel over persoonlijke zaken schrijft, tenzij je zeker weet dat een willekeurige lezer zich daarin herkent.
Schrijf compact, maar niet staccato of stenografisch. Draai er niet te lang omheen, leg niets dubbel uit, neem geen lange aanloop. Schrijf niet te beeldend, wees to the point. ‘Kill your darlings’: soms kan een zin of stukje erg mooi zijn, maar toch de eindversie niet halen vanwege de leesbaarheid.

Lengte

Een artikel heeft geen minimale of maximale lengte. Stem de lengte van het stuk af op de inhoud. Lees het stuk voor het indienen grondig door en schrap waar nodig.

Taal

Lever het artikel in de Nederlandse of de Engelse taal. De kosten van een eventuele vertaling (bijvoorbeeld om het artikel in twee talen aan te bieden) zijn voor rekening van de auteur(s).

Gegevens auteur(s)

Voeg bij het werk deze gegevens:

 • Bovenaan artikel (na de titel en subtitel en intro): ’Door’ gevolgd door de voor- en achternamen van alle auteurs.
 • Onderaan artikel: Herhalen namen van alle auteurs, met volledige naam of voorletters en titulatuur en werkplek. Bij meerdere auteurs gebruik maken van het opsommingsteken: •
 • Bij Nederlandstalige artikelen: ir, ing., mr., dr. drs. of naar keuze BSc, MSc en PhD gebruiken.
 • Bij Engelstalige artikelen: BSc, MSc en PhD en dergelijke gebruiken.
 • Eén mailadres per artikel, welke onder de laatste auteur wordt vermeld.
 • Vermeld ook de ISACA-titulatuur (CISA, CISM etcetera) bij elke auteur.
 • Evt: LinkedIn-profiel auteur(s)

Bronvermelding

Vermeld bronnen in een bronnenlijst aan het einde van het werk. Vermeld bij de bron zoveel mogelijk gegevens over de bron (zoals de naam van het werk, de auteur, de uitgeverij, het jaar waarin het werk is verschenen, het land waarin het werk is verschenen etcetera).

Wees duidelijk

Veronderstel zo min mogelijk bekend. Een lezer leest liever iets dat hij begrijpt, dan iets wat hij moet ontcijferen of niet kan volgen. Zorg dat argumentatie klopt en leg uit wat je precies bedoelt. Sla geen denkstappen over. Gebruik signaalwoorden om verbanden duidelijk te maken (dus, voordat, eerder, bijvoorbeeld). Zorg voor ‘causale verbanden’, gebruik worden als ‘hierdoor’, ‘daardoor’, ‘namelijk’ etcetera. Geef niet te veel informatie in één zin of alinea. ‘Knip’ je boodschap in stukken.

Vereenvoudig

Gebruik korte zinnen, zonder te veel bijzinnen. Vervang moeilijke woorden waar mogelijk door eenvoudigere woorden. Dit doet voor de lezer niet af aan je kennis, het gaat om de inhoud: wat steekt de lezer ervan op.
Schrap bijvoeglijke naamwoorden die er niet toe doen. Gebruik zo min mogelijk (hulp)werkwoorden in een zin.

Bijvoorbeeld:

‘In het artikel wordt aangetoond dat wanneer er geen maatregelen worden genomen de kans op succes als uitgesloten mag worden beschouwd.’

Korter:

‘Het artikel toont aan dat er zonder maatregelen weinig kans is op succes.’

Actief taalgebruik

Schrijf in de tegenwoordige tijd, in plaats van in de verleden tijd. De verleden tijd heeft weer de voorkeur boven voltooid verleden tijd.
Gebruik zo min mogelijk verkleinwoorden (schrijf ook niet een klein beetje, maar ‘een beetje’) of stopwoorden (denk bijvoorbeeld aan de woorden: ‘ook’ of ‘even’).

Kopieer niet

Neem geen teksten van anderen over. Beschrijf kennis of een ontwikkeling in je eigen woorden. Wil je verwijzen naar een mening of advies van een ander, vermeld dat dan, bijvoorbeeld: ‘…’, schrijft de Autoriteit Persoonsgegevens/naam bron’ enz.

Maak je artikel SEO-vriendelijk (Search Engine Optimization)

Gebruik een paar zoekwoorden waar de lezer vaak op zoekt op internet. Zorg dat het focuszoekwoord en verwante termen in je titel en koppen terugkomen. Zo help je zoekmachines je content te scannen en geef je aan wat belangrijk is.

Lettertype en lettergrootte

Lever je artikel in een Word-file in. Gebruik:

 • Lettertype tekst: Calibri
 • Lettergrootte Titel: 16 pt
 • Lettergrootte tussenkop: 14 pt
 • Lettergrootte tekst: 11 pt

Check spelling!

Haal voor het indienen van je werk spelfouten uit de tekst. Gebruik de juiste afkortingen. Check of een afkorting met of zonder hoofdletters wordt geschreven. De AVG schrijf je bijvoorbeeld voluit zo: de Algemene verordening gegevensbescherming – dus zonder hoofdletters). De meeste mensen spellen niet foutloos, dus schroom niet om de tekst na te laten lezen door een ander.

Schrijfwijzen

 • Ga bij twijfel naar www.onzetaal.nl/taaladvies!
 • Schrijf getallen t/m twintig en alle ‘volle’ cijfers voluit: tachtig, driehonderd, zes miljoen. Dit geldt niet voor tabellen of voor tekst waarin veel cijfers voorkomen.
 • In een tekst met veel percentages mag 6% (zonder spatie), bij eenmalig gebruik zes procent.
 • Gebruik enkele aanhalingstekens om woorden te benadrukken Gebruik enkele aanhalingstekens bij citaten.
 • Schrijf wetgeving, verdragen etcetera de eerste keer in zijn geheel. Vermeld tussen haakjes de afkorting van de regelgeving en gebruik daarna de afkorting.
 • Schrijf de naam van organisaties, instituten etcetera voluit. Vermeld tussen haakjes de afkorting van de instelling of het bedrijf en gebruik nadien de afkorting.
 • Schrijf begrippen en namen steeds hetzelfde: bijvoorbeeld steeds ‘Privacy Principes’ en niet ook ‘Privacy principles’, ‘privacy principles’, ‘ISACA’s privacy principes’, ‘de privacyregels’ (welke?).
 • Schrijf minister, ministerie en staatssecretaris met een kleine letter. Schrijf de naam van het departement met hoofdletter: het ministerie van Binnenlandse Zaken.
 • Schrijf samenstellingen aan elkaar, bijvoorbeeld: privacywetgeving en niet: privacy wetgeving, riskmanagement en niet: risk management. Veel woorden die je in het Engels los schrijft, schrijf je in het Nederlands aan elkaar. Soms is er discussie over de schrijfwijzen, check daarom online wat de gangbare schrijfwijze is in het Nederlands.
 • Check of een woord daadwerkelijk met een hoofdletter geschreven wordt (denk aan de woorden privacy, risk etc).
 • Schrijf hoofdstuk, paragraaf, nummer voluit in de lopende tekst.
 • Kijk voor de schrijfwijzen bij opsommingen op deze website.
 • Ten slotte = tot slot
 • Tenslotte = per slot van rekening, uiteindelijk
 • Ten minste = minstens
 • Tenminste = althans
 • Ten einde = aan het einde
 • Teneinde = om, opdat

We gebruiken functionele en analytische cookies om ervoor te zorgen dat de website optimaal presteert. Als u doorgaat met het gebruik van deze site, gaan we ervan uit dat u hiermee akkoord gaat. Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring.