Beste bezoeker, u bezoekt onze website met Internet Explorer. Deze browser wordt niet meer actief ondersteund door Microsoft en kan voor veiligheids- en weergave problemen zorgen. Voor uw veiligheid raden wij u aan om een courante browser te gebruiken, zoals Google Chrome of Microsoft Edge.
Search
Close this search box.
  • Privacyverklaring

Privacyverklaring

ISACA Netherlands Chapter is van mening dat de privacy en vertrouwelijkheid van iemands persoonlijke gegevens belangrijk is. Daarom heeft ISACA Netherlands Chapter deze Privacyverklaring opgesteld.

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring legt ISACA Netherlands Chapter uit welke persoonsgegevens zij verzamelt en gebruikt en met welk doel.

Laatst bijgewerkt op 10 juni 2018.

ISACA Netherlands Chapter is een zelfstandige vereniging naar Nederlands Recht. Haar website is www.isaca.nl. ISACA Netherlands Chapter heeft een samenwerkingsovereenkomst met ISACA, soms voor de duidelijkheid aangeduid met ISACA Global, met de website www.isaca.org. ISACA Global is een wereldwijde onafhankelijke beroepsvereniging zonder winstoogmerk. Ze heeft een eigen privacy policy die hier kan worden ingezien. https://www.isaca.org/pages/Privacy.aspx

Leden van ISACA zijn automatisch lid van hun dichtstbijzijnde Local Chapter. ISACA Netherlands Chapter voert geen zelfstandige ledenadministratie. De ledenadministratie, de vastlegging van door de leden behaalde certificaten en de PE – puntenadministratie worden gevoerd en beheerd door ISACA Global, gevestigd in de Verenigde Staten (1700 E. Golf Road, Suite 400, Schaumburg, Illinois 60173, USA).

Privacybeleid ISACA Netherlands Chapter

ISACA Netherlands Chapter zal nooit persoonlijke gegevens verstrekken aan bedrijven, organisaties of individuen zonder uw nadrukkelijke toestemming. Behoudens uiteraard gevallen waarin wij hiertoe verplicht zijn op basis van de wet.

ISACA NL Chapter verwerkt gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten worden gebruikt):

  • Om leden te benaderen met betrekking tot onderwerpen welke gerelateerd zijn aan ISACA en/of activiteiten voor leden. ISACA Netherlands Chapter vraagt dan bij ISACA Global de actuele lijst van leden op. Deze lijst wordt na gebruik vernietigd.
  • Om dienstverlening aan leden te verbeteren.
  • Om leden en niet-leden de mogelijkheid te bieden zich in te schrijven voor een Round Table, een ander event of een door ISACA Netherlands Chapter (mede) verzorgde training;
  • Om leden en niet-leden de mogelijkheid te bieden zich aan – of af te melden voor de periodieke nieuwsbrief die ISACA Netherlands Chapter uitgeeft;
  • Om leden te registreren als vrijwilliger, bijvoorbeeld als bestuurslid of lid van een commissie.

ISACA Netherlands Chapter onderhoudt daartoe zelf administraties:

  • Een lijst van leden;
  • Lijst van ontvangers van de nieuwsbrief;
  • Een lijst van vrijwilligers;
  • Deelnemerslijsten van Round Tables, events, workshops en trainingen.

Lijst van ontvangers van de nieuwsbrief

Iedereen kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief middels het opgeven van een email-adres op deze pagina. Uitschrijven kan met de link die in elke nieuwsbrief is opgenomen.

Lijst van vrijwilligers

ISACA Netherlands Chapter houdt, voor eigen gebruik, een lijst van vrijwilligers bij. De informatie in deze lijst is beperkt tot naam, telefoonnummer, e-mailadres en expertisegebied.

Deelnemerslijsten aan Round Tables, events en congressen en trainingen

Voor het administreren van deelname aan activiteiten verwerkt ISACA Netherlands Chapter beperkt persoonlijke informatie, te weten: naam en e-mail adres. Alle overige informatie (telefoonnummer, lidnummer en opmerking) is optioneel. Naast deze gegevens wordt aanwezigheid vastgelegd ten behoeve van verificatie van PE-punten.
Bij inschrijven op een betaalde activiteit kan een factuur worden gemaakt. De factuur wordt in de financiële administratie van ISACA Netherlands Chapter verwerkt.
Bij een aantal events en congressen werkt ISACA NL Chapter samen met NOREA, IIA, NBA, en PvIB of anderen. Indien het aanmelden niet via www.isaca.nl verloopt, is het privacyreglement van de organiserende vereniging van toepassing en kunnen persoonsgegevens gedeeld worden binnen de samenwerkende verenigingen.

Bewaartermijn

ISACA NL Chapter bewaart de vastgelegd persoonsgegevens niet langer dan voor de realisatie van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Hierna worden zij binnen een redelijke termijn vernietigd.

Profilering en cookies

Onze website (www.isaca.nl) gebruikt functionele en analytische cookies. Gebruikers worden niet geprofileerd.

Beveiligen en bewaren

ISACA NL Chapter neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot vastgelegde persoonsgegevens te beperken. Zo wordt gezorgd dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat de getroffen veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
De gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Dat wil zeggen dat ISACA NL Chapter de gegevens bewaart zolang dat nodig is om de gevraagde dienst te leveren respectievelijk de activiteit voortduurt. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die langer bewaard dienen te worden omdat de wet dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links naar of vanaf de website van ISACA NL Chapter zijn verbonden. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

ISACA NL Chapter kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

Inzage en wijzigen van de vastgelegde gegevens

Via de website van ISACA NL Chapter kunnen leden een profiel aanmaken en aanpassen; dit is uitsluitend van belang bij het inschrijven voor een Round Table of ander event, of bij het inschrijven voor een training.
Leden en niet-leden hebben het recht om een kopie op te vragen van de informatie die ISACA NL Chapter over hen heeft vastgelegd en, indien nodig, correcties op deze informatie door te geven. Verzoeken tot het opvragen van de persoonlijke gegevens dienen gericht te worden tot de ISACA Netherlands Chapter President, via e-mail info@isaca.nl of via de post
    ISACA NL Chapter,
    Postbus 7984,
    1008 AD Amsterdam

Overige vragen

Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring kunnen gesteld worden via info@isaca.nl.

We gebruiken functionele en analytische cookies om ervoor te zorgen dat de website optimaal presteert. Als u doorgaat met het gebruik van deze site, gaan we ervan uit dat u hiermee akkoord gaat. Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring.