Beste bezoeker, u bezoekt onze website met Internet Explorer. Deze browser wordt niet meer actief ondersteund door Microsoft en kan voor veiligheids- en weergave problemen zorgen. Voor uw veiligheid raden wij u aan om een courante browser te gebruiken, zoals Google Chrome of Microsoft Edge.
Search
Close this search box.
  • Nieuws
  • Join our Executive Presence Masterclass series with Barbara Rogoski

Join our Executive Presence Masterclass series with Barbara Rogoski

Volg de Masterclasses Executive Presence met Barbara Rogoski

SheLeadsTech nodigt u uit om deel te nemen aan de driedaagse interactieve, virtuele Executive Presence Masterclass-serie met executive speaker coach en storytelling expert Barbara Rogoski.

Waarom is het eigenlijk nog steeds nodig om Masterclasses over executive presence voor vrouwen in tech te organiseren, vroegen we Barbara. ‘In de tech-industrie en STEM-gebieden is er nog steeds een grote disbalans als het op gender aankomt. Vrouwen worden nog steeds ondervertegenwoordigd, onderbetaald en vaak gediscrimineerd’, legt Barbara uit. ‘Daarom is het van belang dat vrouwen goed voor zichzelf opkomen en van zich laten horen. Sommige vrouwen vinden het nog steeds moeilijk om met zelfvertrouwen te spreken en zichzelf op een impactvolle manier te presenteren. Mijn Masterclasses gaan over het vinden van je stem en het gebruiken van die stem, en de manier waarop je dat doet is door executive presence en zelfvertrouwen op te bouwen.’

Barbara is geen onbekende voor ISACA NL Chapter; in 2018 leverde ze haar eerste Masterclass series voor SheLeadsTech met veel enthousiaste deelnemers. In 2021 presenteert de ervaren TEDx spreker coach haar vernieuwde Masterclass series voor SheLeadsTech wegens de COVID-19 maatregelen online.

De Masterclass-serie bestaat uit drie webinars van twee uur, op 25 februari, 4 en 11 maart 2021  (aanvang 16.00 uur). Alle drie de Masterclasses combineren een theoretisch deel, gepresenteerd door Barbara, met een praktisch gedeelte, waarbij aan de deelnemers gevraagd wordt om te discussiëren, ervaringen uit te wisselen of (huiswerk)opdrachten te doen.

Week 1: Executive Presence voor Women in Tech – Hoe presenteer je jezelf met impact

‘Mijn eerste Masterclass gaat over hoe je jezelf op een bewuste manier en met impact presenteert. Wat vertel je over jezelf en hoe doe je dat op de beste manier, daar gaan we dieper op in.’ Niet alleen vrouwen kunnen hier nog veel in leren, benadrukt Barbara. ‘Maar iets wat typisch misgaat bij vrouwen, is bijvoorbeeld de manier waarop ze complimenten aannemen’, zegt ze. ‘Als vrouwen een compliment krijgen, wuiven ze het vaak weg door te zeggen: ‘Ik had het niet kunnen doen zonder mijn team.’ Met deze reactie saboteren ze zichzelf. Wat ze moeten doen, is leren om het compliment te accepteren en trots zijn op wat ze hebben bereikt. In mijn eerste Masterclass leer je hoe je je prestaties kunt erkennen. Ook leer je om om te gaan met kritiek, hoe je feedback kunt verwerken en hoe je het kunt gebruiken om jezelf te verbeteren.’ Deelnemers verlaten deze sessie met structuur en tools om executive presence te integreren in elke stap in hun carrière.

Week 2: Hoe introduceer je jezelf en laat je je toegevoegde waarde zien – Vertel je eigen SHERO story met vertrouwen

‘Hoe je jezelf voorstelt, is essentieel, het vertelt het publiek veel over je’, vervolgt Barbara. ‘In de tweede Masterclass leer je daarom hoe je zelfverzekerd over jezelf kunt praten – door de groep deelnemers over jezelf te vertellen. Je oefent hoe je de juiste woorden vindt, hoe je kunt laten zien welke waarde je toevoegt.’ In deze levendige, virtuele, interactieve training van twee uur leert Barbara je drie unieke manieren om het beste verhaal over jezelf te vertellen– met de juiste woorden en met de juiste nuances. Je leert over de business value introduction, de ‘Upside-Down’ Personal Pitch, je eigen ‘SHERO story’ en hoe je het vertelt. Barbara zal de deelnemers ook vragen om deel te nemen aan haar ‘hotseat coaching sessie’. ‘Ik kan me voorstellen dat dit voor sommigen eng kan zijn, maar wees gerust: ik zorg voor een warme en gastvrije, veilige sfeer om in te oefenen en help iedereen over de eindstreep.’

Week 3: Virtueel spreken – Hoe je jezelf met impact in een virtuele omgeving

De derde Masterclass gaat over een onderwerp dat bijna iedereen die tegenwoordig op kantoor werkt raakt: virtueel spreken. ‘Online presenteren heeft zijn eigen uitdagingen in vergelijking met spreken voor een live publiek. Het is moeilijker om met luisteraars in contact te komen en ze de hele tijd bij je te houden’, zegt Barbara. In deze twee uur durende virtuele presentatie deelt Barbara een scala aan praktische tips om virtuele presentatievaardigheden te verbeteren, actief met het publiek te communiceren en de boodschap effectief over te brengen. ‘Op een heel praktische manier zal ik de deelnemers begeleiden om hun beste zelf te worden in een online webinar of groepstraining. Alle deelnemers leren virtuele communicatie onder de knie te krijgen voor de grootste impact op hun publiek.’

Meer informatie en aanmelding

ISACA en NOREA members, werkzaam in cyberaudit, assurance, risk management, governance, en audit (junior tot exceutive C-suite) worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Masterclasses.

De Masterclass-serie wordt georganiseerd via Zoom. Voorafgaand aan het evenement ontvangt u een e-mail voor zoomregistratie.

Datum: 25 februari, 4 en 11 maart 2021.

Tijd: 16.00 uur (CEST)

Prijs: 

  • € 99,- for members of ISACA
  • € 199,- for members of NOREA
  • € 399,- for non members of either party

Deelname is goed voor 6 CPE. De voertaal is Engels.

Over Barbara Rogoski

Barbara is een Amerikaanse executive communicatie coach voor Fortune 500-bedrijven wereldwijd. Haar focus is om zakelijke professionals te helpen hun verhaal te vertellen met vertrouwen, duidelijkheid en impact. Ze heeft meer dan 100 TEDx-sprekers gecoacht op meer dan 20 TEDx-evenementen. Barbara is ook auteur van ‘Boring to Brilliant, A Reference Guide for Speakers’, een professionele spreker en mentor. Ze heeft een speciale focus en passie om vrouwen in het bedrijfsleven te helpen om op te komen voor wat ze willen in hun carrière en in het leven.

SheLeadsTech

Het SheLeadsTech-programma van ISACA heeft als doel om het aandeel van vrouwen in leiderschapsrollen in IT te vergroten.

Meer informatie over SheLeadsTech >>

Join our Executive Presence Masterclass series with Barbara Rogoski

SheLeadsTech invites you to register for our three day interactive virtual Masterclass series on Executive Presence with executive speaker coach and storytelling expert Barbara Rogoski.

Why is it still necessary to organize these Masterclass series for women in tech, we asked Barbara. ‘In tech industries and STEM fields, there are still gender diversity gaps, where women are still underrepresented, underpaid and often discriminated against’, Barbara explains. ‘Therefore, a good understanding of how to step up and speak up for yourself in the workplace is a valuable skill to master. Some women still find it hard to speak up and present themselves confidently. My Masterclasses are all about finding your voice and using that voice, by building executive presence and confidence.’

Barbara is not a stranger to ISACA NL Chapter; in 2018 she delivered her first Masterclass series for SheLeadsTech with many enthusiastic participants. In 2021 the experienced TEDx speaker coach will present her renewed Masterclass series for SheLeadsTech online, due to COVID-19 measures.

The Masterclass series consists of three two-hour webinars, on the 25th of February, the 4th and the 11th of March 2021 (starting at 4 pm). All three Masterclasses combine a theoretical part, presented by Barbara, with a practical part, where participants are asked to interact, share experiences or do (homework) assignments.

Week 1: Executive Presence for Women in Tech – How to Present Yourself Confidently

‘My first Masterclass is all about how you present yourself consciously and intentionally. It’s about knowing what to say and how you present yourself in the best possible way.’ This does not only apply to women, Barbara emphasizes. ‘But something that typically goes wrong in women, for example, is taking compliments’, she says. ‘When a compliment is given, the response women give, is quite often ‘I couldn’t have done this without my team’. With this response they sabotage themselves. What they should do, is learn to accept the compliment and take pride. In my first Masterclass you learn how to acknowledge what you have achieved. Also you learn how to take in criticism. You learn how to learn from the feedback and use it to improve yourself.’ Participants will leave this session with structure and tools to develop executive presence at every milestone of their career.

Week 2: How to Introduce Yourself and the Value You Add – Tell Your Own SHERO Story with Confidence

‘How you introduce yourself, is essential, it tells the audience a lot about you’, Barbara continues. ‘In the second Masterclass, you, therefore, learn how to speak up about yourself confidently, by telling the group of participants about yourself. You practice how to find the right words, how to show which value you can add.’ In this lively two-hour virtual, interactive training, Barbara will teach you three unique ways to tell your own best story about yourself, with the right words and with the right nuances. You will learn about the business value introduction, the ‘Upside-Down’ Personal Pitch, your own ‘SHERO story’ and how to tell it. Barbara will also ask participants to join her ‘hotseat coaching session’. ‘I can imagine this would be  scary to some, but I will always make sure that there is a warm and welcoming safe space to practice and help everyone succeed.’

Week 3: Virtually Speaking – How to Present Yourself with the Greatest Impact in a Virtual Environment

The third Masterclass will be about a subject that touches almost everyone working in the office these days: virtual speaking. ‘Presenting online has its own challenges as compared to speaking before a live audience. It is harder to connect with them and to keep them with you the whole time you are speaking’, Barbara says. In this two-hour virtual presentation, Barbara will share with you many practical tips to improve your virtual presentation skills, how to actively engage with your audience and how to get your message across to an audience you can only see in little boxes. ‘In a very practical manner, I will guide everyone in becoming their best selves in an online webinar or group training. All participants will learn how to master virtual communication for the greatest impact on their audience.’

More information and application

ISACA and NOREA members, cyberaudit, assurance, risk management, governance, and internal control professionals and practitioners new to the field and those with years of experience will benefit from this event.

The Masterclass series is organized via Zoom. You will receive a Zoom Registration email prior to the event.

Speaker: Barbara Rogoski

Date: February 25, March 4 and 11 2021.

Time: 4 pm (CEST)

Price: 

  • € 99,- for members of ISACA
  • € 199,- for members of NOREA
  • € 399,- for non members of either party

Participants receive 6 CPE. All Masterclasses are in English.

About Barbara Rogoski

Barbara is an American executive communication coach for Fortune 500 companies worldwide. Her focus is to help business professionals to tell their story with confidence, clarity and impact. She has coached more than 100 TEDx speakers at more than 20 TEDx events. Barbara is also a published author of Boring to Brilliant, A Reference Guide for Speakers, a professional speaker and mentor. She has a special focus and passion to help women in business to step up and speak up for what they want in their careers and in life.

SheLeadsTech

ISACA’S SheLeadsTech Program seeks to increase the representation of women in technology leadership roles and the tech workforce.

More information on SheLeadsTech>>

Gerelateerde berichten

  • Nieuws ·

ISACA NL en Security Academy gaan strategische samenwerking aan

ISACA NL Chapter en Security Academy zijn een strategische samenwerking aangegaan op het gebied van trainingen. Beide organisaties committeren zich aan het delen van kennis rondom training en ontwikkelmogelijkheden alsook het aanbieden van een zo actueel en compleet mogelijk trainingsaanbod voor zowel leden als niet-leden.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

We gebruiken functionele en analytische cookies om ervoor te zorgen dat de website optimaal presteert. Als u doorgaat met het gebruik van deze site, gaan we ervan uit dat u hiermee akkoord gaat. Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring.