Beste bezoeker, u bezoekt onze website met Internet Explorer. Deze browser wordt niet meer actief ondersteund door Microsoft en kan voor veiligheids- en weergave problemen zorgen. Voor uw veiligheid raden wij u aan om een courante browser te gebruiken, zoals Google Chrome of Microsoft Edge.
Search
Close this search box.
  • Nieuws
  • Aan de slag met Schrems II: 3 vragen aan prof mr. Lokke Moerel

Aan de slag met Schrems II: 3 vragen aan prof mr. Lokke Moerel

Aan de slag met Schrems II: 3 vragen aan prof mr. Lokke Moerel

Op 7 oktober a.s. kunt u deelnemen aan ons webinar, waarin Lokke Moerel, hoogleraar Global ICT Law en Senior of Counsel bij Morrison & Foerster (Brussel), dieper ingaat op een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de EU: Schrems II. De uitspraak heeft onder meer grote gevolgen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar de VS.

In aanloop naar het webinar stelde Fokke Jan van der Tol, voorzitter van de kennisgroep Privacy & GPDR van ISACA NL, drie vragen aan Lokke, om de relevantie van dit webinar inzichtelijk te maken.

Fokke Jan: Hoe is het voor jou als jurist en advocaat, met een lange staat van dienst aan de top van jouw beroepsgroep, om te spreken voor een publiek dat overwegend een IT-achtergrond heeft?

Lokke: ‘Dat is een groot deel van mijn werk! Mijn expertise is hoe privacy en security vereisten ‘by design’ te implementeren. Dat kan alleen als je met de IT en AI experts zelf aan de slag gaat.’

Fokke Jan: Wat zijn volgens jou de verschillen in beleving tussen juristen en IT-ers, wanneer het gaat over de betekenis en (mogelijke) gevolgen van Schrems II?

Lokke: ‘Voor de juristen is het lastig voor te stellen welke technische maatregelen er allemaal denkbaar zijn om het afvangen van data door Amerikaanse autoriteiten onmogelijk te maken, zonder dat dit teveel impact heeft op performance. Voor IT-ers is het lastig om te accepteren dat de clouddiensten weliswaar ‘best in class’ cybersecurity bieden tegen cybercriminelen, maar dat er ineens additionele maatregelen nodig zijn specifiek ter bescherming tegen het afvangen van data door buitenlandse autoriteiten. Voor hen staat de VS niet op de top-lijst van landen waar we bescherming tegen behoeven…’

Fokke Jan: Hoe zou je willen dat het publiek na afloop op de Square Table terugkijkt?

Lokke: ‘Dat duidelijk is  wat van de IT community wordt verwacht aan technische maatregelen om de juristen in staat te stellen te beargumenteren dat de data transfers naar de VS doorgang kunnen vinden.’

Square Table 7 oktober 2020 ‘ The impact of Schrems II on the transfer of personal data outside the EU/EEA’: schrijf u nu in!

Op 16 juli 2020 heeft het Hof van Justitie van de EU in de zogenaamde Schrems II-zaak o.a. het EU-US Privacy Shield als basis voor doorgifte van persoonsgegevens naar de VS ongeldig verklaard. Deze uitspraak heeft onder meer gevolgen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten aan Privacy Shield gecertificeerde bedrijven.

Voor de aankomende Square Table (7 oktober a.s.) hebben ISACA NL Chapter en NOREA prof mr. Lokke Moerel bereid gevonden, om de scope van deze uitspraak inzichtelijk te maken voor onze achterban.

In het webinar zal Lokke Moerel dieper ingaan op de inhoud van de baanbrekende uitspraak. Met name bespreekt zij de stappen die organisaties kunnen zetten om met de gevolgen van deze uitspraak om te gaan. Ook zal zij vragen beantwoorden van het publiek.

De voertaal van het webinar is het Engels. Deelname is gratis en goed voor 1 CPE.

Tijd: 19.00 – 20.15 uur.

The impact of Schrems II: 3 questions for Prof. Lokke Moerel

On the 7th of October ISACA NL and NOREA will be organizing a Square Table webinar, wherein Lokke Moerel, Professor of Global ICT Law and Senior of Counsel at Morrison & Foerster (Brussels), will discuss a recent landmark ruling of the Court of Justice of the EU: Schrems II. The ruling has major consequences for, among other things, the transfer of personal data to the US. In anticipation of the webinar, Fokke Jan van der Tol, chair of the Privacy & GPDR knowledge group within ISACA NL, has asked Lokke three questions to clarify the content and relevance of this webinar.

Fokke Jan: What is it like for you as a lawyer and attorney, with a long track record at the top of your profession, to speak to an audience that predominantly has an IT background?

Lokke: ‘That’s a big part of my job! My expertise is how to implement privacy and security requirements “by design”. That is only possible if you work with the IT and AI experts yourself.’

Fokke Jan: What do you think are the differences in perception between lawyers and IT professionals when it comes to the meaning and (possible) consequences of Schrems II?

Lokke: ‘It is difficult for lawyers to imagine which technical measures are conceivable to make it impossible to capture data by American authorities, without this having too much impact on performance. For IT professionals it is difficult to accept that cloud services may offer “best in class” cybersecurity against cyber criminals, but that additional measures are suddenly needed specifically to protect against the capture of data by foreign authorities. For them, the US is not on the top list of countries we need protection from … ‘

Fokke Jan: How would you like the audience to look back on the Square Table?

Lokke: ‘That it is clear what is expected of the IT community in terms of technical measures to enable lawyers to argue that the data transfers to the US can proceed.’

Square Table 7 oktober 2020 ‘ The impact of Schrems II on the transfer of personal data outside the EU/EEA’: schrijf u nu in!

On July 16, 2020 in the so-called Schrems II ruling the Court of Justice of the EU declared the EU-US Privacy Shield invalid with immediate effect. This decision affects, among other things, personal data transfers to the US to Privacy Shield certified companies.

In the upcoming Square Table, on October 7, Prof. Lokke Moerel will clarify the scope of this ruling for our members.

In the webinar, Lokke Moerel will discuss the content of this landmark ruling. In particular, she will explain which steps multinationals can take to mitigate the impact of the ruling. She is open to questions from the audience.

For more information and a free application refer to the following link (1 CPE):

Gerelateerde berichten

  • Nieuws ·

ISACA NL en Security Academy gaan strategische samenwerking aan

ISACA NL Chapter en Security Academy zijn een strategische samenwerking aangegaan op het gebied van trainingen. Beide organisaties committeren zich aan het delen van kennis rondom training en ontwikkelmogelijkheden alsook het aanbieden van een zo actueel en compleet mogelijk trainingsaanbod voor zowel leden als niet-leden.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

We gebruiken functionele en analytische cookies om ervoor te zorgen dat de website optimaal presteert. Als u doorgaat met het gebruik van deze site, gaan we ervan uit dat u hiermee akkoord gaat. Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring.