• webbanner 3
 • slide-home1-300
 • Voordelen van ISACA lidmaatschap

  • CISA, CISM, CRISC, CGEIT beroepskwalificaties
  • Netwerken tijdens bijeenkomsten op vergaderingen en in commissies
  • Lidmaatschap ISACA is onderscheidend
  • Internationaal kennisplatform

ISACA NL Chapter, ICT, auditing en training

Audit van de ICT Infrastructuur : Programma

Audit van de ICT infrastructuur: Dag 1
Datum:                28 september 2010
Tijd:                       09:00 - 17:00 uur

The ‘invisible’ infrastructure

 • Het begint bij de bedrijfsprocessen. Wat is de relatie van infrastructuur tot die bedrijfsprocessen. Waar bevindt het zich in de keten;
 • Wat is de rol/het belang van infrastructuur in de keten van de bedrijfsprocessen, en welke afhankelijkheid hebben applicaties daarvan, maar ook leveranciers, afnemers  en andere relaties;
 • Wat is ICT infrastructuur, uit welke componenten bestaat het – een inleiding tot architectuur;
 • Voorbeeldomgevingen en –scenario’s van infrastructuur met praktijkcase.

The changing infrastructure

 • De ICT-infrastructuur lifecycle;
 • Het beheer van infrastructuur (exploitatie);
 • De layout van het voortbrengingsproces;
 • Rol en positie van methodieken relevant in infrastructuur (o.a. ITILv3, CoBiT, DYA, TMap, PRINCE2, InFraMe);
 • Rol en positie van standaarden relevant in de infrastructuur (o.a. IP, HTTP, XML, SOAP, OpenID, etc.);
 • Trends in infrastructuur;

Audit van de ICT infrastructuur: Dag 2
Datum:                29 september 2010
Tijd:                       09:00 - 17:00 uur

Assessing the risks

 • Welke eisen worden vanuit de business aan infrastructuur gesteld t.a.v. continuïteit: beschikbaarheid,  disaster recovery, redundancy, veiligheid, performance, e.d.;
 • Welkeinvloed heeft wet- en regelgeving op de infrastructuur, zoals PCI DSS, SOX, ISO, NEN, DNB, e.d.. Hoe dit te toetsen zonder dat die voorschrijven hoe je compliancy van infrastructuur moet bereiken;
 • Welke risico’s komen uit de infrastructuur zelf voort, zoals complexiteit, single-point of failures, e.d.;
 • Werkmethode: hoe bepaal je het belang en de risico’s van de infrastructuur? Waar moet je op letten? Wanneer moet je specialistische infrastructuur expertise bijschakelen? Dit aan de hand van praktijkcases;
 • Normen en praktijkcases risico’s beschikbaarheid, continuiteit en veiligheid;

Auditing the infrastructure

 • Wat zijn belangrijke aandachtsgebieden voor auditing van de infrastructuur. Wat is de top 5 van meetpunten?;
 • Met welke requirements/eisen kun je de infrastructuur toetsen. Welke niveau’s in security, availability, scalability, accountability zijn te onderkennen. Wat als er geen eisen gesteld worden;
 • Het changeproces van de infrastructuur: waar en hoe te toetsen. Risico’s en maatregelen rond migraties;
 • Het beheerproces: waar en hoe te toetsen;
 • Dit alles wordt aan de hand van een praktijkcase getoond.

Algemeen

Inschrijving en kosten