• webbanner 3
  • slide-home1-300
  • Voordelen van ISACA lidmaatschap

    • CISA, CISM, CRISC, CGEIT beroepskwalificaties
    • Netwerken tijdens bijeenkomsten op vergaderingen en in commissies
    • Lidmaatschap ISACA is onderscheidend
    • Internationaal kennisplatform

ISACA NL Chapter, ICT, auditing en training

ERP Auditing: Algemeen

Doelstelling

Deze tweedaagse cursus heeft tot doel om de deelnemers inzicht te geven in de specifieke eigenschappen van ERP omgevingen, de inrichtings-  en beheersingsaspecten van deze systemen, alsmede de wijze waarop een audit in een dergelijke omgeving kan worden ingericht. In het bijzonder zal worden ingegaan op het opzetten en beoordelen van een zogenaamd ‘business control framework’ in een ERP omgeving. Dit zal plaatsvinden vanuit zowel theoretisch (dag 1) als praktische oogpunt (dag 2).

Doelgroep

Deze training is bestemd voor (IT-) auditors, security officers, compliance & risk managers. Na het volgen van deze cursus heeft u een goed begrip van de ’specifieke risico’s van ERP omgevingen, alsmede de verschillende controlemogelijkheden die dergelijke systemen te bieden hebben.
Op basis van deze kennis kunt u participeren in een ERP audit en beschikt u over een referentiekader om de beheersingsmaatregelen in een dergelijke omgeving te beoordelen.

Waarom deze training

De laatste decennia hebben veel bedrijven Enterprise Resource Planning (ERP) systemen geïmplementeerd ter ondersteuning van hun primaire en secundaire bedrijfsprocessen.
Selectie, implementatie en beheer van dergelijke omvangrijke geïntegreerde systemen heeft grote impact op deze organisaties. ERP omgevingen hebben grote voordelen, bijvoorbeeld doordat allerlei gegevens slechts éénmaal aan de bron worden vastgelegd. Een keerzijde hiervan is dat bewuste en onbewuste fouten een heel grote reikwijdte kunnen hebben.

Een ERP omgeving is vaak complex, doordat verschillende processen in die ene applicatie samenkomen. Bovendien zijn er vaak ook nog koppelingen met andere applicaties, zowel intern als extern met leveranciers en afnemers.

ERP omgevingen zijn  vaak bedrijfskritisch, omdat nagenoeg alle primaire en secundaire bedrijfsprocessen op geïntegreerde wijze door dit ene systeem worden ondersteund.  Als de ERP omgeving uitvalt, dan wordt het ‘hart’ van het bedrijf geraakt en valt na verloop van tijd de bedrijfsvoering stil.

De combinatie van omvangrijk, complex en bedrijfskritisch maakt dat er op een nieuwe manier naar risico’s gekeken moet worden. Fouten mogen eigenlijk niet meer voorkomen. Maar als ze dan toch voorkomen, dan moeten ze vlot worden ontdekt en hersteld.

Kennis van dit soort systemen is essentieel voor (IT) auditors en/of security professionals die hiermee te maken krijgen dan wel geacht worden een uitspraak te doen over de betrouwbaarheid van dergelijke systemen.

Deze training is specifiek opgezet voor professionals op het gebied van IT Audit, Security en Control. De docenten hebben uitgebreide ervaring met het onderwerp en staan zelf nog dagelijks in de beroepspraktijk.

Organisator

Deze training wordt georganiseerd door ISACA NL Chapter.

Data

Voor deze training zijn nog geen nieuwe data bekend.

Trainers

Uw trainers zijn de heren drs. W.G.M.J. (Werner) van Haelst RE RA en H.G. (Hubèrt) Aelbers RE CISA.
De heer Werner van Haelst is partner bij Control Solutions International te Den Bosch. Daarnaast is hij als deeltijd docent verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
De heer Hubèrt Aelbers is senior consultant bij Control Solutions International te Den Bosch

Programma dag 1

Programma dag 2

Kosten

Inschrijven