Sprekers & Sessies

Enterprise Change & Risk Management @ NDC Mediagroep

Dina Boonstra
NDC Mediagroep

Taal: Nederlands

Inhoud:
De NDC Mediagroep moet, net als collegamediabedrijven, inspelen op en zich aanpassen aan de conversie van print naar bewegend beeld. Mevrouw Boonstra stuurt sinds haar aantreden in 2014 bij NDC Mediagroep als CEO een ingrijpend veranderingstraject aan, waarbij de NDC mediagroep zichzelf opnieuw heeft uitgevonden. 

The NDC Mediagroep must, just as media companies of colleagues, adapt to the conversion from print to moving images. Mrs. Boonstra joined since 2014 as CEO of the NDC Mediagroup, she started a radical change process, through which the NDC Mediagroup has re-invented itself again.

Over Dina Boonstra:
Dina heeft zelf aan vele kanten van de tafel gezeten: business versus IT en consultant versus management. Haar kernexpertise is opgedaan in management functies in twee sectoren: Media (Wegener, FD Mediagroep,Noordhoff Uitgevers en NDC Mediagroep) en Verzekeringen (Aegon). Met uitstapjes in de Zorg (Lentis) en Utilities (Nuon). Daarnaast vervulde ze vrijwillige bestuursfuncties bij onder meer Greenpeace en KNCV Tuberculosefonds. Momenteel vervult ze een nevenfunctie in het toezicht van de Hanzehogeschool in Groningen.

Dina sat at many sites of the table: business versus IT and consultant versus management. She has gained her core expertise in management positions in two sectors: Media (Wegener, FD Mediagroep, Noordhoff Uitgevers and NDC Mediagroep) and Insurances (Aegon). With trips in healthcare (Lentis) and Utilities (Nuon). Besides that she has several volunteer executive roles at e.g. Greenpeace and KNCV Tuberculosefonds. At the moment she has an additional control function at the Hanzehogeschool in Groningen.

Dina


Zero Risk with Secure Software DevOp

Danny Onwezen
Secure Software Foundation

Taal: Nederlands

Inhoud:
De inhoud wordt later bekend.

Over Danny Onwezen:
Informatie over de spreker wordt binnenkort toegevoegd.

Danny Onwezen


Risky business of selling snow in the desert?

Alex Lokhorst
SnowWorld

Taal: Nederlands

Inhoud:
Vanaf 1995 biedt Unlimited Snow de beste oplossingen voor alle denkbare Snow & Ice-vrijetijdservaringen en hun creaties staan bekend om hun innovatieve en originele concepten. Unlimited Snow is de 'one-stop-shop' voor Snow & Ice-pretparken in de wereld. - Ervaring op basis van vele bestaande projecten en continue onderzoek en ontwikkeling - Een team van technologische, commerciële en (architecturale) ontwerpervaring - Gepatenteerd indoorhelling en sneeuwcircuit.

Missie: Een wereldwijd leidende positie in ontwikkeling, management en franchise van de meest spectaculaire en innovatieve Snow & Ice Park-concepten op de best mogelijke locaties vergroten!

Since 1995 Unlimited snow provides best solutions for all imaginable Snow & Ice leisure experiences and its creations are known for their innovative and original concepts. Unlimited Snow is the ‘only one stop’ shop for Snow & Ice amusement parks in the world. - Experience based on many existing projects and continious Research & Development - A Team of technological, commercial and (architectural) design experience - Patented indoor slope and snow circuit. 

Mission statement: To increase a worldwide leading position in development, management and franchise of the most spectacular and innovative Snow & Ice park concepts in the best possible locations!

Over Alex Lokhorst:

  • Manager Skischool SnowWorld
  • Deputy Head SnowWorld
  • Inventor/founder / design & patent next generation SnowDome
  • Manager M&C / Deputy Head Science Centre – Delft University of Technology
  • Managing Director Unlimited Leisure Holding

alex lokhorst


Supplier Risk Management @ ASML

Janneke Schepers, Director Analytics & Business Support
Robbert KramerSS&P Information Security Risk Manager
ASML

Taal: Nederlands

Inhoud:
ASML is groot geworden door haar innovatie en samenwerking met suppliers. Binnen de afdeling Sourcing van ASML wordt de selectie, contractering en relatie management van suppliers uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel hiervan is het supplier risk management inclusief supplier auditing. De presentatie behandelt de visie van ASML op Supplier Risk Management en de wijze waarop dit in de praktijk is geoperationaliseerd.

ASML has become large due to both innovation and cooperation with suppliers. Within the Sourcing department of ASML lays the selection, contracting and relation management of suppliers. A mayor part is supplier risk management including supplier auditing. This presentation shows ASML’s vision on Supplier Risk Management and the way how it is operationalized in practice.

Over Janneke Schepers:
Janneke is Director Analytics & Business Support binnen de afdeling Sourcing (SS&P) van ASML waar zij met haar team de performance, compliance en het risk management van de suppliers van ASML ondersteunt. Na haar promotie op het gebied van MRI technology development aan de Universiteit Utrecht en de University of Minneapolis en enkele jaren als managing director bij dezelfde universiteit heeft zij bij McKinsey organisaties in de Hightech, Semiconductors, Insurance, FMCG, manufacturing, public sector and Healthcare geadviseerd op het gebied van de verbetering van de performance van organisaties op basis van onder meer Lean, operational excellence en post merger integration. Na enkele jaren bij zorgorganisaties heeft zij vanaf 2013 bij ASML in diverse functies bijgedragen aan de verdere verbetering van de interne logistiek en de performance van de suppliers.

Janneke is Director Analytics & Business Support within the department Sourcing (SS&P) of ASML. Here she and her team support the performance, compliance and risk management of the suppliers of ASML. After her promotion in the area of MRI technology development at the University Utrecht and the University of Minneapolis and several years as a managing director at this university, she worked at McKinsey and advised several organizations in the High tech, Semiconductors, Insurance, FMCG, manufacturing, public sector and healthcare. She gave advice on improvement of organization performance based on e.g. Lean, operational excellence and post-merger integration. After working several years at healthcare institutions, since 2013 she worked in different functions at ASML. Here she contributes to further improvement of internal logistics and supplier performance.

Over Robbert Kramer:
Robbert is verantwoordelijk voor het information security risk management binnen de afdeling Sourcing (SS&P) van ASML. Hij heeft veel ervaring in IT Security en IT Service Management, zowel in externe (EY EDP Audit) als in interne rollen (van Lanschot; ASML IT).

Robbert is responsible for the information security risk management within the Sourcing (SS&P) department of ASML. He has a lot of experience in IT Security and IT Service Management, in external (EY EDP Audit) and in internal roles (van Lanschot; ASML IT).

Janneke SchepersRobbert


The Top 10 Cyber Risks 2018

Raef Meeuwisse
Author, Cybersecurity for Beginners

Language: English

Summary:
In preparation.

About Raef Meeuwisse:
Raef is an active member of ISACA, a regular speaker at cybersecurity conferences and in addition to his own publications has also contributed blogs and publications for ISACA, Infosec magazine and Computer Weekly. His operational experience includes having been a Global Programme Director for security and data privacy at a UK FTSE 100 Company, writing the governance control framework for a US Fortune 50 and designing a cloud based Governance, Risk and Compliance SaaS solution. He is now a best-selling author on the topic of cybersecurity, with an average of at least 5 entries in the US Amazon Online Security & Privacy Top 100 chart.

 Raef Meeuwisse foto 1


Interactive session IoT Risks

Dr.lec. Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT

Taal: Nederlands

Inhoud:
In een interactieve sessie, samen met het publiek, gaat Barry in op DE risico's van 2020 en veder. Hij behandelt aspecten als Internet of Things.

In an interactive session with the audience Barry will get to THE risks of 2020 and beyond covering aspects such as Internet of Things.

Over Barry Derksen:
Barry is docent, onderzoeker, manager en ondernemer.

Barry was manager bij verschillende bedrijven. Zijn span of control varieerde van 80 tot 150 medewerkers met aandacht voor: Informatiebeheer / digitale strategie, Architectuur, Veiligheid & Compliance, Business Intelligence, Business Consultancy en IT-management. Barry beheert nu research director en lead auditor van Business & IT Trends Institute (bitti.nl), een onderzoeks- en benchmarkbedrijf en directeur bij i-inc.nl (I'm In Control). Barry werkte als manager voor verschillende organisaties en programma's die allemaal verband hielden met het realiseren van bedrijfswaarde met IT. Als managementexpert / onderzoeker adviseerde hij verschillende grote en middelgrote organisaties.

Barry is ook spreker, docent aan verschillende Nederlandse universiteiten en schrijver van verschillende boeken. Het boek 'Trends in Business, IT & OT' is de bestseller met meer dan 330.000 verkochte exemplaren. Barry is ook universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam voor IT-auditing


Barry is teacher, researcher, manager and entrepreneur.

Barry has been manager at several companies. His span of control varied between 80 and 150 employees focusing on: Information Management / digital strategy, Architecture, Security & Compliance, Business Intelligence, Business Consultancy and IT management. Barry is now managing research director & lead auditor of Business & IT Trends Institute (bitti.nl) a research & benchmark company and director at i-inc.nl (I’m In Control). Barry worked as manager on several organizations and programmes  all related on realizing business value with IT. As management expert/researcher he advised several large and medium organizations.

Barry is also speaker, teacher at several Dutch universities and writer of several books. The book ‘Trends in Business, IT & OT’ is the bestseller with over 330.000 sold copies. Barry is also associate professor at Vrije Universiteit in Amsterdam for IT auditing.

barry


Privacy by Design

Jaap-Henk Hoepman, associate professor
Radboud University Nijmegen

Language: English

Summary:
In preparation.

About Jaap-Henk Hoepman:
My name is Jaap-Henk Hoepman. I am an associate professor of privacy enhancing protocols and privacy by design in the Digital Security group at the Institute for Computing and Information Sciences of the Radboud University Nijmegen and principal scientist of the Privacy & Identity Lab. I am also an associate professor in the Law & IT department of the Faculty of Law of the University of Groningen.

Moreover, I am a researcher in the Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT) at Tilburg University since February 2018 (until July 2019).

My main research interest are privacy by design and privacy friendly protocols for identity management and the Internet of Things.


Mijn naam is Jaap-Henk Hoepman. Ik ben universitair hoofddocent privacypreventieprotocollen en privacy by design in de Digital Security-groep van het Instituut voor Informatica en Informatiekunde van de Radboud Universiteit Nijmegen en hoofdwetenschapper van het Privacy & Identity Lab. Ik ben ook universitair hoofddocent op de Law & IT-afdeling van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Bovendien ben ik sinds februari 2018 (tot juli 2019) onderzoeker aan het Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT) aan de Universiteit van Tilburg.

Mijn belangrijkste onderzoeksinteresse is privacy by design en privacyvriendelijke protocollen voor identiteitsbeheer en het internet der dingen.

jaap henk


IT risico management met COBIT 5

Prof. dr. Wim van Grembergen
Information Systems Management, University of Antwerp (UA)

Taal: Nederlands

Inhoud:
Organisaties herkennen steeds meer de belangrijkheid van IT risico management maar worstelen vaak met het implementeren van de gepaste prakijken. Het fenomeen van de "knowing-doing gap" speelt hier. Men weet dat er iets aan gedaan moet worden maar doet er niets aan omdat men eigenlijk niet goed weet hoe hiermee om te gaan. Het COBIT 5 governance/management raamwerk kan hierbij helpen. In zijn sessie geeft Professor Wim Van Grembergen een inzicht in hoe in de praktijk IT risico kan worden geborgen gebaseerd op de COBIT 5 for Risk publicatie.

Organizations do recognize more and more the importance of IT risk management, but often wrestle with the implementation of proper practices.
The phenomenon of the "knowing-doing gap" plays a role here. They are aware that something needs to be done, but one does not act as they are insecure how to handle it. The COBIT 5 governance/management framework could help out. In his session Professor Wim Van Grembergen will give insight in how IT risks can be secured in practice, based on the COBIT 5 for Risk publication.

Over Wim van Grembergen:
Wim van Grembergen is emeritus hoogleraar aan de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen (UA) en executive professor aan de Antwerp Management School (AMS). In de loop der jaren heeft hij onderwijs gegeven op  bachelor, master en executive  niveau. Zijn huidig onderzoek betreft de thema’s IT governance, IT strategie, IT performancemanagement en de IT balanced scorecard. In 2003 richtte hij het  IT Alignment and Governance (ITAG) onderzoekscentrum op en in dit kader verricht hij onderzoek ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling van ISACA’s  management/controle raamwerk COBIT. Recent was hij betrokken in de ontwikkeling van COBIT 5. Hij was ook vele jaren lid van de ISO Enterprise Governance of IT Workgroup en betrokken in de ontwikkeling van de ISO 38500 standaard. Dr. Van Grembergen is een regelmatige spreker op academische en professionele conferenties en is actief als consultant voor een aantal organisaties. Hij heeft verschillende publicaties in academische journals en publiceerde oeken over IT governance en de balanced scorecard. Hij is co-auteur van “Enterprise Governance of Information Technology. Achieving strategic alignment and value”, gepubliceerd  bij Springer, New-York (edities 2009 en 2015). Zijn e-mail adres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Wim van Grembergen is professor emeritus at the Faculty of Applied Economics at the University of Antwerp (UA) and executive professor at the Antwerp Management School (AMS). Over the years he has taught at bachelor, master and executive level. His current research concerns the themes IT governance, IT strategy, IT performance management and the IT balanced scorecard. In 2003 he founded the IT Alignment and Governance (ITAG) research center and in this framework he carries out research to support the further development of ISACA's management / control framework COBIT. Recently, he was involved in the development of COBIT 5. He was also a member of the ISO Enterprise Governance or IT Workgroup for many years and was involved in the development of the ISO 38500 standard. Dr. Van Grembergen is a regular speaker at academic and professional conferences and is active as a consultant for a number of organizations. He has several publications in academic journals and has published on IT governance and the balanced scorecard. He is co-author of “Enterprise Governance of Information Technology. Achieving strategic alignment and value” published by Springer, New York (editions 2009 and 2015). His e-mail address is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

wim


Omgaan met onzekerheid is de moeilijkste leiderschap-kwaliteit

Arjen van Berkum, Chief Disruption Officer
Conclusion

Language: English

Summary:
The new standard is not knowing and trying things. This requires looking at risk management in a different way than we did in the past. Within organizations, it creates an area of tension between managing risk and accepting risk.

Arjen takes you along how people deal with uncertainty. Why it's difficult. Which best practices exist to manage risk at the enterprise level. How do methods such as scrum and agile work on manageable and quantifiable risks. What role does accepting uncertainty as an integral part of business management take?

De nieuwe norm is dingen niet weten en proberen. Dat vereist op een andere manier kijken naar het beheersen van risico dan in het verleden. Binnen organisaties ontstaat daardoor een spanningsveld tussen het managen van risico en het accepteren van risico. 

Arjen neemt u mee hoe mensen omgaan met onzekerheid. Waarom dat lastig is. Welke best practices er zijn om risico te beheersen op het enterprise level. Hoe passen methodieken als scrum en agile werken op beheersbare en kwantificeerbare risico’s. Welke rol neemt het accepteren van onzekerheid als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering ? 

About Arjen van Berkum:
I am a public speaker, columnist, blogger, vlogger, motivator, bon vivant, innovation fan, entrepreneur and proud father of a wonderful daughter. I enjoy revealing opportunities and challenges for businesses as they enrich my own journey too. I believe we should embrace uncertainty, dare to disrupt and be as diverse as possible.

Mijn naam is Arjen van Berkum. Blogger, vlogger, motivator, bon vivant, ondernemer én bovenal… vader van een geweldige dochter. Ik geniet van het zichtbaarmnakenvan kansen en uitdagingen voor bedrijven omdat ze ook mijn eigen reis verrijken. Ik vind dat we onzekerheid moeten omarmen, durven te ontwrichten en zo divers mogelijk moeten zijn.

Arjen van Berkum


Balancing Business Assurance & Process Improvement @ Heineken

Etienne Herlaar, Global Process & Control Improvement Director Process & Control Improvement
Asheesh Mishra, Global GRC Manager, Process & Control Improvement
Heineken

Taal: Nederlands

Inhoud:
Heineken heeft een Process & Control Improvement-organisatie gecreëerd die - proactief - bijdraagt aan het risicobeheer, de naleving en continue verbetering van end-to-end-processen van de dochterondernemingen van Heineken en van de ondersteunende shared services-organisaties. De presentatie bespreekt het waarom en hoe van dit initiatief en de ontsluitende technologieën die worden ingezet om de fijne balans te behouden tussen bedrijfszekerheid en procesverbetering.

Heineken has created a Process & Control Improvement organization that – in a pro-active- way- contributes to the risk management, compliance and continuous improvement of end-to-end processes of Heineken’s subsidiaries and the supporting shared services organizations. The presentation discusses the why and how of this initiative and the enabling technologies that are deployed to maintain the fine balance between business assurance & process improvement. 

Over Etienne Herlaar:
Etienne heeft een master in IT-audit en een MBA in internationaal management en financiën. De huidige functie van Etienne in Heineken als Global Process & Control Improvement Director maakt gebruik van zijn expertise in financiële functies (NXP, Philips, Clavis Books, Atos), interne auditfuncties (Philips, Office Depot), bedrijfs- en risicocoördinator (Deloitte, DSM, Heineken ) en grote SAP-projecten (PepsiCo, Friesland Campina, DSM).

Etienne is a master in IT Audit and has an MBA in international management and finance. Etienne’s current role in Heineken as Global Process & Control Improvement Director is leveraging his expertise in finance roles (NXP, Philips, Clavis Books, Atos), internal audit roles (Philips, Office Depot), business and risk consultant (Deloitte, DSM, Heineken) and large SAP projects (PepsiCo, Friesland Campina, DSM).

Over Asheesh Mishra:
Asheesh is een doorgewinterde risicomanagement professional met uitgebreide ervaring in Finance en Enterprise risicobeheerproces, IFRS & SOX-opstelling, interne controles, GRC-proces en technologie. In zijn huidige rol bij Heineken als Global Process & Control Improvement Manager maakt hij gebruik van zijn expertise in finance & compliance-rollen (DSM, Shell & Novartis) en bedrijfs- en risicocoördinator (Deloitte & Accenture).

 Asheesh is a seasonal Risk management professional with vast experience in Finance and Enterprise risk management process, IFRS & SOX setup, Internal Controls, GRC process & technology. Asheesh’ s current role in Heineken as Global Process & Control Improvement Manager is leveraging his expertise in finance & compliance roles (DSM, Shell & Novartis) and business and risk consultant (Deloitte & Accenture).

EtienneHerlaarAsheeshMishra


Kersen versus Security Risks

Aart van der Vlist, CIO
UWV

Taal: Nederlands

Inhoud:
CIO’s hebben de uitdaging van een IT-citroenen-ervaring een zoete kersensensatie te maken. Agile, Devops, Machine Learning, Robotics enzovoort beloven een geweldige IT wereld van morgen. Gebaseerd op client-journeys geeft IT van deze CIO’s een klant-ervaring zo goed als bij Coolblue en Bol. Maar…… is security en privacy de domper op deze ambities? Als de security uitdagingen groeien als afgelopen jaren dan is het huidige open internet misschien onhoudbaar en moeten CIO’s grote investeringen doen om veilig te kunnen blijven werken. De druk van toezichthouders neemt toe en misschien doen alle security-maatregelen de prille IT-kersensensatie al weer te niet. Of zijn beide werelden slim te combineren?

CIO’s have the challenge of changing an IT citrus experience into a sweet cherry sensation. Agile, Devops, Machine Learning, Robotics etc. promise a marvelous IT world tomorrow. Based on a client journey, IT gives this CIO’s a customer experience as good as Coolblue and Bol. But .… have security and privacy a chilling effect on these ambitions? When security challenges keep growing as in the past years, perhaps the actual open internet is unstoppable and CIO’s must put large investments to be able to keep working safely. The pressure of regulators and control authorities increases and perhaps all security measurements will stop the early IT cherry sensation. Or can both worlds be combined together in a smart way?

Over Aart van der Vlist:
Aart van der Vlist is CTO, trendwatcher, IT-commissaris en CIO. Hij is sinds 2013 CIO bij UWV (20.000 mensen waarvan ca 1500 in IT). UWV is één grote IT-fabriek, van de ca 1.7 miljard operationele kosten van UWV is hij verantwoordelijk voor 400 mio IT. Aart is een resultaatgerichte general manager en senior CIO met meerjarige management-ervaring in Operations, Finance, Facilities en IT op bestuursniveau. Hij heeft ervaring in lijnmanagement, IT en operations van organisaties tot ca 1000 fte en grote change-programma’s (ca 100 mio). Tussen 2005-2013 werkt hij als IT directeur en CIO voor Nationale Nederland. Aart’s achtergrond is C-programmeur (jaren ’80), EDP Audit (KPN, jaren ’90) en IT management consultant (KPMG, partner vanaf 1999). Hij studeerde IT in de jaren ’80, EDP Auditing begin 1990, Master Management Consultancy 1996 en de Nyenrode commissarissencyclus in 2015. Voor meer dan 15 jaar was Aart mede-auteur van de bestseller “Trends in IT”. Hij is gepassioneerd spreker op IT-management vraagstukken met focus op innovatie en security.

Aart van der Vlist is CTO, trendwatcher, IT-supervisory director and CIO. Since 2013 he is the CIO at UWV (20.000 people, of approx. 1500 in IT). UWV is one large IT-factory with operational costs of approx. 1.7 billion, Aart is responsible for 400 mio in IT. Aart is a result driven general manager and senior CIO with multiple years of management experience on board level in Operations, Finance, Facilities and IT. He has experience in IT line management and operations of companies till approx.  1000 fte and large change-programs (approx. 100 mio). Between 2005-2013 he worked as an IT director and CIO for Nationale Nederland(en). Aart his background is C-programmer (in the ’80), EDP Audit (KPN, in the ’90) and IT management consultant (KPMG, partner from 1999 onwards). He studied IT in the ’80, EDP Auditing beginning of 1990, Master Management Consultancy 1996 and at Nyenrode supervisory director cycle in 2015. Over 15 years, Aart was co-author of the bestseller  “Trends in IT”. He is a passionate speaker on IT-management problems with a focus on innovation and security.

Aart van der Vlist e1507407340964


Interactieve sessie over Corporate Risk

Albert Kisjes
Agilos

Language: English

Summary:
In an interactive session with the audience Albert will collect and validate to most important corporate and enterprise risks.

Albert gaat interactief met het publiek de belangrijkste corporate en enterprise risico's inventariseren en valideren.

Over Albert Kisjes:
Within the networkorganisation Agilos Risks Services Albert can leverage his background and interests in continuous process improvement, business & IT alignment, SAP & business assurance as well as risk management and privacy. He has a background in the big 4 (finance and IT audit and management consultancy); IT management and internal audit and risks management.

In de netwerkorganisatie Agilos Risk Services kan Albert zijn achtergrond in Continuous Process Improvement, Business & IT alignment, SAP & Business Assurance, Risk Management en Prrivacy tot bloei brengen. Albert heeft ervaring bij de Big 4 (Financieel en IT Audit management en consultancy), in het managen van IT en in Intern Audit/Risk management.

Albert kisjes


Hallo Robot

dr. Bennie Mols

Taal: Nederlands

Inhoud:
Volgt 

Over Bennie Mols:
Bennie Mols (1969) is freelance wetenschapsjournalist, auteur en spreker, gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie, robotica en het menselijk brein. Hij is gepromoveerd natuurkundige en afgestudeerd filosoof. Met deze zowel bèta- als alfa-achtergrond kan hij op een unieke manier aankijken tegen technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen. Hij schrijft onder meer voor NRC Handelsblad en KIJK en publiceerde populair-wetenschappelijke boeken over natuurkunde, wiskunde, informatica en hersenonderzoek. In 2012 schreef hij het boek Turings Tango (2012), dat gaat over steeds slimmer wordende computers en robots. In 2017 verscheen ‘Hallo robot - De machine als medemens’ over de wetenschap en techniek achter de robotisering van de samenleving. Bennie Mols is vaste gast in diverse radioprogramma’s en geeft lezingen over uiteenlopende onderwerpen: (de toekomst van) het menselijk brein, de computer, robots, kunstmatige intelligentie, Big Data en andere technologische trends.

Bennie Mols (1969) is a freelance science journalist, author and speaker specialized in artificial intelligence, robotics and the human brain. He is a promoted scientist and a graduated philosopher. With both his beta- and alpha background, he has an unique possibility to look at technological and scientific developments. He writes e.g. for NRC Handelsblad, magazine KIJK and published popular scientific books on physics, mathematics, informatica and brain research. In 2012 he has written the book Turings Tango (2012), on computers and robots which become smarter and smarter. In 2017  ‘Hallo robot – The machine as fellow human’ on science and technique behind the robots in society. Bennie Mols is a regular guest in several radio programs and he gives lectures in varying subjects: (the future of) the human brain, the computer, robots, artificial intelligence, Big Data and other technological trends.)

bennie


Risk Management bij Verandering

Peter Noordam

Taal: Nederlands

Inhoud:
De beschrijving van de lezing volgt binnenkort.

Over Peter Noordam:
De achtergrond van de spreker volgt.

 


Interactive session IT Risk

Dwayne Valkenburg, MSc EMITA

Language: English

Summary:
Tijdens de interactieve workshop IT Risk, georganiseerd door Dwayne, wordt het publiek opgesplitst in teams en uitgedaagd over de gepresenteerde onderwerpen tijdens de IT Risk-stroom van het congres.

During the IT Risk interactive workshop, hosted by Dwayne, the audience will be split up into teams and will be challenged on the presented topics during IT Risk stream of the congress.

About Dwayne Valkenburg:
Dwayne Valkenburg is actief als Information Risk Manager bij ING en richt zich op het optimaliseren en mogelijk maken van GRC Technology-oplossingen voor auditing, compliance en risk management. Sinds 2006 heeft Dwayne Valkenburg opdrachten uitgevoerd op het gebied van IT Engineering, Managed IT Services, Software Development, IT Auditing, IT Risk Management, IT Business Transformation en Internal Auditing.

Dwayne Valkenburg is active as an Information Risk Manager at ING and has a focus on optimizing and enabling GRC Technology solutions for Auditing, Compliance and Risk Management practices. Since 2006 Dwayne Valkenburg has performed assignments in the fields of IT Engineering, Managed IT Services, Software Development, IT Auditing, IT Risk Management, IT Business Transformation and Internal Auditing.

Dwayne Valkenburg


How to manage risk within Utilities: no risk, no glory?

Joep Weerts, Director Clients and Markets
Stedin

Taal: Nederlands

Inhoud:
Kernvragen: wat bindt en scheidt bedrijfs- en risicobeheerbestuurders? Wat zijn de belangrijkste leiderschapskwaliteiten die vereist zijn in het uitvoerende domein van het huidige bedrijf en het risicobeheer? Wat zijn de belangrijkste drijfveren die de snelheid van verandering binnen nutsbedrijven voeden en hoe daarmee om te gaan?

Key questions: What binds and separates business and risk management executives? What are the main leadership skills required in the current business and risk management executive domain? What are the main drivers fueling the speed of change within utilities and how to deal with them?

Over Joep Weerts:

Joep Weerts (1976) is directeur van Clients and Markets bij Stedin en lid van de raad van bestuur van Stedin.

Joep heeft een Master of Science diploma in logistiek management en is postdoctoraal in elektrotechniek. Hij heeft 17 jaar ervaring op het gebied van consulting en management in de markt voor energie en nutsbedrijven. Joep heeft gewerkt op het gebied van strategie, ICT, Asset Management en Operations. Als directeur van Clients & Markets is hij verantwoordelijk voor alle klantcommunicatie, marktgegevensoperaties, marketing en marktstrategie en -ontwikkeling. Joep is een expert op het gebied van leiderschap, verandermanagement en transitievragen.

Joep is de oprichter van de denktank startup 'SephenWorth' waarin visies, strategieën en belangrijke inzichten worden ontwikkeld in drie transitiedomeinen: energietransitie, leiderschapstransitie en maatschappelijke transitie.


Joep Weerts (1976) is the director of Clients and Markets at Stedin and a member of the Stedin board of directors.

Joep holds a Master of Science degree in Logistics Management and is a post graduate in Electrical Engineering. He has 17 years of both consulting and management experience in the Energy and Utilities market. Joep has worked in the fields of strategy, ICT, Asset Management and Operations. As the director of Clients & Markets he is responsible for all client communications, market data operations, marketing and market strategy and development. Joep is an expert on leadership, change management and transition questions.

Joep is the founder of the think tank startup ‘SephenWorth’ in which visions, strategies and key insights are developed in three transition domains: energy transition, leadership transition and societal transition.

joep


CISA 

ISACA geeft examentrainingen om de titel CISA te mogen voeren. CISA is een wereldwijd erkend certificaat voor IS audit control. Het toont aan dat u de benodigde ervaring, skills en kennis heeft om veiligheidsrisico's te detecteren en betrouwbare audits uit te voeren.

Lees meer over de CISA-training>

CISM

Als CISM bent u in staat om zelfstandig informatieveiligheid te analyseren. ISACA verzorgt een examentraining voor CISM, die zowel ruimte biedt voor het bijspijkeren van kennis als concrete oefeningen voor het examen.

Lees meer over de CISM examentraining >