COBIT5 Training 2019

Optimise Your Information Systems: Balance Value, Risk and Resources.

COBIT5 is een raamwerk dat goede praktijken omschrijft in het beheer, controle en beveiliging van informatietechnologie. In de praktijk wordt COBIT5 internationaal erkend als een algemeen aanvaard raamwerk voor enterprise governance en assurance van IT.

Tijdens deze interactieve tweedaagse training bespreken we de onderliggende principes van het COBIT5 raamwerk en de daarop ontwikkelde specifieke aanbevelingen en adviezen, met onder meer COBIT5 Enabling Processes (RACI charts, management praktijken, metrieken), COBIT5 For Assurance, COBIT5 Process Assessment Model, enz. Tevens wordt het verband gelegd met andere belangrijke concepten en modellen uit de literatuur (bv. balanced scorecard) en de praktijk (bv. ITIL, TOGAF, ...).

De training heeft bijzondere aandacht voor de praktijktoepassing van het COBIT5 raamwerk in verschillende gebieden:

- Enterprise governance of IT: hoe kunnen de verschillende COBIT componenten ingezet worden om IT governance en management beter in te richten in de organisatie?

- IT assurance: hoe kunnen we COBIT5 gebruiken om een bepaalde IT gerelateerde controles te beoordelen in een organisatie, vanuit het perspectief van de IT auditor of (IT en business) management die op zoek is naar een self-assessment (COBIT5 For Assurance)

- IT assessment: hoe kunnen we het specifieke "Process Assessment Model" (gebaseerd op ISO 15504) gebruiken in de praktijk dat in COBIT5 wordt voorgesteld

Bekijk hier de PDF van ISACA over COBIT 5.0.  

Locatie

De COBIT5 training wordt op een nader te bepalen locatie gegeven en vindt plaats in Hotel Breukelen, Stationsweg 91 3621 LK Breukelen (op loopafstand van het station en direct aan de snelweg A2, afslag Breukelen)

Data

2-daagse training, beide dagen van 9:00 - 17:00 uur. 
Dinsdag 29 en woensdag 30 januari 2019.

Trainer

Erik van Eeden

Aanmelding

Aanmelden: U kunt zich inschrijven voor de training via:  www.isaca.nl/trainingen.


Kosten

Leden:  € 1.495,- euro, voor niet-leden: € 1.695,- inclusief lesmateriaal en examen. 

De COBIT5 trainingen zijn in het Nederlands, het studiemateriaal en het examen in het Engels.
Een map met sheets en proefexamens is bij de prijs inbegrepen.

ISACA NL Chapter is CRKBO geregistreerd, de trainingen zijn vrijgesteld van BTW.
CPE punten: 16 punten per deelnemer bij aanwezigheid beide trainingsdagen, afronding met het certificaat van deelname.

Studiemateriaal:

  • Extra studiemateriaal is eventueel te bestellen via isaca.org/bookstore/Pages/COBIT-5-Related.aspx.
    Attentie svp rekening houden met aparte verrekening van douanekosten.
  • Het studieboek kan door ISACA leden kostenloos worden gedownload via isaca.org.

Examen:

Het examen is inbegrepen

 Niet inbegrepen:

  • lidmaatschapskosten via ISACA International, isaca.org