Nieuwsarchief

ISACA Cybersecurity Onderzoek in Eindfase 24 november

Het survey gedeelte uit het onderzoek naar de governance van cybersecurity was al wat langer afgesloten. Daarna heeft de analyse van de onderzoeksresultaten toch nog behoorlijk wat tijd in beslag genomen. Maar inmiddels is ook de vormgeving afgerond en is het onderzoeksrapport in printvorm beschikbaar. Op dit moment wordt het rapport uitgereikt aan alle 32 deelnemers aan het onderzoek en zal het op 4 december a.s. officieel worden aangeboden aan Wilma van Dijk, directeur Cyber Security bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Lees meer

Round Table 18 november 2014 (andere locatie)

Let op: De locatie voor onderstaande round table is gewijzigd:

Door omstandigheden wordt op 18 november uitgeweken naar Aristo, gelegen aan de Vestdijk 30 te Eindhoven!!

Spreker: Ron Bours
Thema: Asssurance
Onderwerp: Veiligheid vanuit industrieel zichtpunt.

Ron Bours heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van veiligheid. De eerste 25 jaar is hij werkzaam geweest voor een groot chemisch concern op zowel operationeel als strategisch niveau waardoor all round kennis en visie zijn ontwikkeld op de verschillende gebieden van veiligheid. Op dit moment werkt Ron als adviseur vanuit zijn eigen bedrijf. Ron geeft een kijkje in de praktijk van veiligheidscultuur, risicomanagement en incident onderzoek zoals dat in de industrie en zorg wordt gebezigd.

Quote:
Stem de veiligheidssystemen op elkaar af. Bij verschillende organisaties worden de veiligheidssystemen op elkaar gestapeld waardoor deze afzonderlijk minder effectief zijn en het geheel van systemen te belastend is voor de organisatie in relatie met het resultaat.

Klik hier om je aan te melden.

Round Table 3 november 2014

Spreker: Han Boer
Thema: Assurance
Onderwerp: SOC2/SOC 3

Han Boer begon zijn professionele carrière in de banksector, waar hij als IT auditor binnen één van de grootste interne auditfuncties in Nederland werkte. Han verhuisde vervolgens naar KPMG, waar hij een partner voor meer dan 20 jaar is geweest.
Zijn specialisme en met name aandacht was op (IT) verwerken verzekering. Hij was binnen KPMG verantwoordelijk voor de wereldwijde transformatie van SAS 70 aan ISAE 3402 (SOC 1).

Vanuit zijn expertise zal hij ingaan op SOC 2 en SOC 3.

Klik hier om je aan te melden.

Informatie Round Table 16 september beschikbaar

Het onderwerp van de komende Round Table zal zijn: Business Continuity.

Bert Keizer van BCM Academy is geen onbekende voor ISACA en de Round Tables. Hij heeft in het verleden al eerder presentaties gehouden over bedrijfscontinuïteit. Ditmaal zal hij verder op dit onderwerp ingaan bij de Round Table in Zuid.

Voor meer informatie over dit onderwerp kijk op Round Table 16 september.

Round Table 1 september vol geboekt

Beste ISACA leden, wegens de overweldigende belangstelling voor de lezing van Renato Kuiper is de RT voor maandag 1 september helemaal vol geboekt.

Gezien het aantal aanmelding dat momenteel niet gehonoreerd kan worden gaat het bestuur met Renato in overleg om te bezien of de lezing op een andere locatie in het land opnieuw georganiseerd kan worden. Mededelingen daarover zullen zo spoedig mogelijk op de site van ISACA chapter NL gepubliceerd worden.

Het bestuur ISACA chapter NL

CISA 

ISACA geeft examentrainingen om de titel CISA te mogen voeren. CISA is een wereldwijd erkend certificaat voor IS audit control. Het toont aan dat u de benodigde ervaring, skills en kennis heeft om veiligheidsrisico's te detecteren en betrouwbare audits uit te voeren.

Lees meer over de CISA-training

CISM

Als CISM bent u in staat om zelfstandig informatieveiligheid te analyseren. ISACA verzorgt een examentraining voor CISM, die zowel ruimte biedt voor het bijspijkeren van kennis als concrete oefeningen voor het examen.

Lees meer over de CISM examentraining