Nieuwsarchief

Cobit 4.1 : Inschrijving en kosten

De kosten van deze tweedaagse training bedragen EURO 1.495,- inclusief kosten en exclusief BTW. NIVRA, NOREA en ISACA leden betalen EURO 1.345. Deze kosten zijn inclusief lesmateriaal en lunch.

Permanente educatie (PE-)punten
Na het volgen van deze training krijgt u 12 PE-punten.

Aanmelding
U kunt zich inschrijven voor de examen training via het algemene aanmeldingsformulier voor onze cursussen.

Cobit 4.1 Programma dag 2

COBIT Management guidelines
Deze sessie focust op de verschillende componenten van de COBIT4.1 management guidelines:

 • Input en output van IT processen
 • Rollen en verantwoordelijkheden binnen en rondom IT processen (RACI charts)
 • Doelstellingen van en meetbare indicatoren voor IT processen
 • Opstellen van een balanced scorecard voor een IT proces
 • Maturity modellen voor IT processen
 • Praktijkoefeningen.

"IT Assurance guide using COBITen IT Governance Implementation Guide using COBIT"
Er worden twee belangrijke nieuwe producten, die volledig zijn afgestemd op COBIT4.1, behandeld: de IT Assurance Guide using COBIT en de IT Governance Implementation Guide using COBIT . Thema s zijn:
 • Scoping van COBIT voor implementatie opdrachten en voor assurance opdrachten
 • Roadmap voor het implementeren van IT governance op basis van COBIT
 • Roadmap voor IT assurance opdrachten op basis van COBIT
 • Verschillende types van assurance testen
 • Application controls en IT general controls
 • Praktijkoefeningen.

Andere COBIT producten
Een aantal belangrijke producten dat is ontwikkeld rond COBIT wordt toegelicht, onder andere:
 • COBIT Security Baseline
 • COBIT Quickstart
 • COBITOnline
 • COBIT Mapping Seri
Voor de kosten, PE-punten en inschrijfformulieren klik hier.Cobit 4.1 Programma dag 1

Information technology governance en COBIT

De inleidende sessie zet het kader en bespreekt het concept van IT governance, een onderwerp dat reeds vele jaren hoog op de agenda staat in organisaties. Gebaseerd op wetenschappelijk toegepast onderzoek uigevoerd aan de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Antwerpen Management School, wordt vervolgens een aantal structuren, processen en relationele mechanismen besproken die kunnen worden aangewend om IT governance te implementeren in de praktijk. COBIT wordt in dit kader voorgesteld als een belangrijk en pragmatisch instrumentarium voor de implementatie van IT governance.

COBIT raamwerk
Tijdens dit onderdeel worden de kernconcepten van het COBIT4.1 raamwerk in detail behandeld en worden de verschillen met COBIT versie 3 aangegeven. Concreet komen onder andere de volgende thema s aan bod:
 • Basisconcept van COBIT 4.1: cascade business doelstellingen - IT doelstellingen IT processen.
 • Kennismaking met de 34 COBIT IT processen, de control objectives en de control practices.
 • Relatie met andere standaarden zoals ITIL, Prince2, PMBOK, ISO 27001.
 • Identificatie van COBIT processen die relevant zijn in het kader van Sarbanes-Oxley compliance.
 • Praktijkoefeningen

Voor het programma van dag 2. Klik hier.....

Voor de kosten, PE-punten en inschrijfformulieren. Klik hier.....

Cobit 4.1 : algemeen

“IT governance en assurance met COBIT 4.1”

Doelstelling
Deze tweedaagse training heeft tot doel de deelnemers een diepgaand inzicht te geven in COBIT4.1 als pragmatisch instrumentarium voor de implementatie van IT governance en voor het uitvoeren van IT assurance opdrachten. Deze unieke training zet tevens de basisconcepten van COBIT4.1 uiteen en biedt de mogelijkheid om met de concepten te oefenen. In deze training staat afwisseling tussen theorie en praktijk centraal en er wordt veel aandacht besteed aan interactie en het uitwisselen van ervaringen.

Doelgroep
Deze training is bestemd voor CIOs, IT managers, (IT-)auditors, (IT-)controllers, security officers, risk managers, businessmanagers en IT governance professionals. Na het volgen van de training bent u in staat om direct met IT-governance en assurance aan de slag te gaan en de daarbij behorende vraagstukken adequaat en gestructureerd aan te pakken

Waarom deze training?
Deze tweedaagse training hanteert een modernere en enigszins andere aanpak voor een dergelijke cursus dan u normaliter gewend bent. Deze nieuwe benadering gaat uit van de basisprincipes van IT governance en assurance, en gaat in op de implementatie ervan met behulp van een internationaal aanvaardbaar raamwerk, te weten: COBIT 4.1. Onder meer worden de processen behorend bij dit managementinstrument uiteengezet en wordt hun relevantie in verband met SOX toegelicht. Daarnaast is er focus op de relatie tussen COBIT 4.1 met andere standaarden waaronder ITIL en ISO 27001.

Organisator
Deze training wordt georganiseerd door ISACA NL Chapter.

Data
Voor deze training zijn nog geen nieuwe data bekend.

Trainer
Uw hoofdtrainer is de heer Wim van Grembergen. Hij is professor aan en voorzitter van de Information Systems Management Department van de Economie en Management faculteit van de Universiteit Antwerpen. Daarnaast is hij executive professor op de Universiteit Antwerpen Management School. Wim van Grembergen is continu betrokken bij de ontwikkeling van COBIT als een raamwerk voor IT governance en heeft veel ondoerzoek gedaan. Met zijn uitgebreide ervaring op dit interessante en uitdagende gebied heeft hij dan ook veel publicaties op zijn naam staan. Tijdens de training wordt de heer Van Grembergen geassisteerd door de heer Steven de Haes die eveneens ruime COBIT ervaring bezit.Voor het programma van dag 1. Klik hier.....

Voor het programma van dag 2. Klik hier.....

Voor de kosten, PE-punten en inschrijfformulieren. Klik hier.....

Google Hacking, nog steeds een issue?

14 april 2008, aanvang 18.30 uur.

 “Google Hacking, nog steeds een issue?”
door Hans IJkel

 
Uw aanmelding willen wij graag vóór vrijdag 11 april 2008 ontvangen!
 
 

ISACA-NOREA dag

De jaarlijks isaca-norea dag zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 4 juni vanaf 13.30u in het Hilton te Soestduinen. Meer informatie volgt.