Uitbreiding van het training- / certificering aanbod van ISACA Nederland

Het bestuur van ISACA Nederland overweegt om het training- / certificering aanbod voor de leden uit te breiden met trainingen en certificering van bronnen anders dan ISACA International. Hierbij nodigen wij de leden uit om hun reactie op dit idee te geven en aan te geven in welke onderwerpen zij eventueel geïnteresseerd zijn.

Uitgangspunt van deze overweging is dat wij de meerwaarde van het ISACA lidmaatschap voor de leden daar waar mogelijk willen uitbreiden. Een van de doelstellingen van ISACA is om de leden te helpen bij het opbouwen en certificeren van hun professionele expertise. Momenteel doet ISACA Nederland dit primair door trainingen en certificering mogelijkheden te bieden voor materiaal waarvan ISACA het intellectueel eigendom heeft. De overweging is om hier andere onderwerpen aan toe te voegen. Hierbij kan gedacht worden aan trainingen voor certificering op diverse ISO Standaarden en andere relevante onderwerpen.

In zijn overweging is het bestuur tot de volgende uitgangspunten gekomen:

 • de onderwerpen moeten relevant zijn voor de beroepsuitoefening van de leden;

 • de kwaliteit van de te bieden trainingen en certificaten moeten dusdanig zijn dat het professionele imago van ISACA niet geschaad wordt;

 • om de belasting op ISACA Nederland niet te verhogen wordt daar waar mogelijk gebruik gemaakt van bestaand (training, examinatie en certificering) materiaal en processen van professionele derde partijen;

 • training worden aan de leden aangeboden op basis van kostprijs met een kleine OPSLAG voor ISACA Nederland. Het prijsniveau dient duidelijk beneden de commercieel gangbare marktprijzen te zijn zodat het aanbod aantoonbare meerwaarde voor de leden biedt.

Deze uitgangspunten zijn gebruikt om een mogelijke samenwerking met de PECB (http://www.pecb.com) te onderzoeken. De PECB is een internationaal opererend instituut voor persoons certificering op een breed assortiment van internationale standaarden. Door samenwerking met andere certificering en standaardisatie worden hun certificeringen breed erkent. In hun portfolio hebben zij trainingen en certificeringsprocedures voor onder anderen de volgende certificaten:

ISO 27001 Information Security

 • Certified ISO/IEC 27001 Foundation

 • Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer

 • Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor

 • Certified ISO/IEC 27001 Master

ISO 31000 Risk Management

 • Certified ISO 31000 Foundation

 • Certified ISO 31000 Lead Risk Manager

ISO 22301 Business Continuity

 • Certified ISO 22301 Foundation

 • Certified ISO 22301 Implementer

 • Certified ISO 22301 Auditor

ISO 38500 Governance of Corporate IT

 • Certified ISO/IEC 38500 Foundation

 • Certified ISO/IEC 38500 Lead IT Corporate Governance Manager

Het bestuur stelt voor om bij voldoende interesse van de leden over te gaan tot een pilot door het organiseren van de voorbereidende training en het organiseren van het examen voor een of meer van de certificaten uit het portfolio van de PECB. Als de samenwerkingen met de PECB de gewenste resultaten heeft zou dan in de toekomst gekeken kunnen worden naar andere samenwerkingsverbanden met vergelijkbare partijen.

Het bestuur nodigt de leden uit om te reageren op het bovenstaande voorstel. Daarnaast willen we polsen voor welke certificaten er interesse bestaat zodat we deze in de eventuele pilot kunnen aanbieden.

Alle reacties en overwegingen zien wij graag tegemoet via het volgende E-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. bij voorkeur met als onderwerp “Uitbreiding training en certificering aanbod”

CISA 

ISACA geeft examentrainingen om de titel CISA te mogen voeren. CISA is een wereldwijd erkend certificaat voor IS audit control. Het toont aan dat u de benodigde ervaring, skills en kennis heeft om veiligheidsrisico's te detecteren en betrouwbare audits uit te voeren.

Lees meer over de CISA-training

CISM

Als CISM bent u in staat om zelfstandig informatieveiligheid te analyseren. ISACA verzorgt een examentraining voor CISM, die zowel ruimte biedt voor het bijspijkeren van kennis als concrete oefeningen voor het examen.

Lees meer over de CISM examentraining