Voortgang samenwerking ISACA en PECB

Zoals aangekondigd in een eerdere nieuwsbrief heeft het bestuur het voornemen om in de
toekomst het aanbod van training en certificering uit te breiden. Met dit doel is ISACA
Nederland een samenwerk aangegaan met de PECB ( www.pecb.com ).


Op basis van deze samenwerking kan ISACA Nederland in de toekomst het volledig training
en certificering portfolio van de PECB aan haar leden aanbieden. ISACA Nederland wil deze
dienst aan haar leden aanbieden op basis van een “leden vriendelijke prijsstelling” dat wil
zeggen beduidend lager dan de commercieel gangbare marktprijzen. Momenteel is het
bestuur bezig met het opstellen en organiseren van het training portfolio voor 2018. Om te
bepalen welke PECB training we als eerste willen gaan aanbieden nodigen wij de leden uit
om op de site van de PECB het aanbod te bekijken en het bestuur te laten weten aan welke
training (en certificering) zij eventueel deel zouden willen nemen, zonder verplichting
uiteraard.