European Chapterleadership Meeting Milaan

In het weekend van 10 tot 12 November werd wederom de Europese Chapterleadership
Meeting gehouden, deze keer georganiseerd door ISACA Italië in Milaan. Doel van deze
meetings is om de besturen van de diverse Europese ISACA Chapters met elkaar in contact
te brengen om ideeën uit te wisselen, de banden tussen de chapters te versterken en
mogelijkheden voor samenwerking te verkennen.

Ook het bestuur van ISACA Nederland was in Milaan vertegenwoordigd en heeft daar
gepresenteerd hoe wij services voor onze leden willen uitbreiden door training en
certificering van andere bronnen aan te bieden (later meer hierover). Ook andere chapters
hebben hun best practices gedeeld. Binnen het bestuur van ISACA Nederland wordt
momenteel gekeken in hoeverre deze in Nederland kunnen worden hergebruikt.
Naast het opbouwen van de contacten op Chapterleadership niveau is besloten om bij wijze
van proef op het onderwerp GDPR een samenwerking van Subject Mater Experts van de
diverse Europese Chapters te creëren. Ook ISACA Nederland zal actief deelnemen aan deze
samenwerking hiervoor wil het bestuur een GDPR Committee creëren (zie oproep voor
vrijwilligers verderop in deze Nieuwsbrief).
Al met al was deze bijeenkomst een bron van een aantal nieuwe ideeën, hebben we meer
inzage gekregen over de activiteiten en ideeën van ISACA International en zijn er weer
nieuwe contacten en mogelijkheden voor samenwerking tussen de diverse Europese
Chapters ontstaan. Een succesvol weekend waar we in de toekomst de vruchten van hopen
te plukken.

CISA 

ISACA geeft examentrainingen om de titel CISA te mogen voeren. CISA is een wereldwijd erkend certificaat voor IS audit control. Het toont aan dat u de benodigde ervaring, skills en kennis heeft om veiligheidsrisico's te detecteren en betrouwbare audits uit te voeren.

Lees meer over de CISA-training>

CISM

Als CISM bent u in staat om zelfstandig informatieveiligheid te analyseren. ISACA verzorgt een examentraining voor CISM, die zowel ruimte biedt voor het bijspijkeren van kennis als concrete oefeningen voor het examen.

Lees meer over de CISM examentraining >