Oproep voor ISACA NL GDRP comité

Naar aanleiding van vragen van de leden met betrekking tot het onderwerp General Data
Protection Regulation (GDPR) wil het bestuur van ISACA Nederland over dit onderwerp een
comité van subject matter experts samenstellen.
Doel van het comité is om (voor alle leden) in kaart te brengen wat de huidige stand van
zaken is, welke trainingen, certificeringen en ander diensten er momenteel beschikbaar zijn
en wat al dan niet de waarde hiervan is, etc. Gedacht wordt aan het creëren van
presentaties (bijvoorbeeld tijdens roundtables), blog artikelen, position en white papers
voor gebruik in diverse media.

Samenwerking met andere belangenorganisaties en stakeholders op het gebied van GDPR
wordt ook voorzien. Zo zal vanuit dit comité de samenwerking over GDPR met andere
Europese chapters georganiseerd worden (zie artikel over Chapterleadership meeting).
Wij zoeken vrijwilliger die al kennis van zaken hebben over GDPR of die deze kennis willen
gaan opbouwen. Beoogde strategie voor het GDPR comité is om de individuele comité leden
te helpen om zich te ontwikkelen tot erkende subject matter experts binnen Nederland en
daarmee ISACA Nederland te positioneren als kennis organisatie voor professionals met dit
expertise gebied. Leden geïnteresseerd in deelname wordt gevraagd zich te melden bij het
bestuur.

CISA 

ISACA geeft examentrainingen om de titel CISA te mogen voeren. CISA is een wereldwijd erkend certificaat voor IS audit control. Het toont aan dat u de benodigde ervaring, skills en kennis heeft om veiligheidsrisico's te detecteren en betrouwbare audits uit te voeren.

Lees meer over de CISA-training>

CISM

Als CISM bent u in staat om zelfstandig informatieveiligheid te analyseren. ISACA verzorgt een examentraining voor CISM, die zowel ruimte biedt voor het bijspijkeren van kennis als concrete oefeningen voor het examen.

Lees meer over de CISM examentraining >