Actueel

Voortgang samenwerking ISACA en PECB

Zoals aangekondigd in een eerdere nieuwsbrief heeft het bestuur het voornemen om in de
toekomst het aanbod van training en certificering uit te breiden. Met dit doel is ISACA
Nederland een samenwerk aangegaan met de PECB ( www.pecb.com ).

European Chapterleadership Meeting Milaan

In het weekend van 10 tot 12 November werd wederom de Europese Chapterleadership
Meeting gehouden, deze keer georganiseerd door ISACA Italië in Milaan. Doel van deze
meetings is om de besturen van de diverse Europese ISACA Chapters met elkaar in contact
te brengen om ideeën uit te wisselen, de banden tussen de chapters te versterken en
mogelijkheden voor samenwerking te verkennen.

Oproep voor ISACA NL GDRP comité

Naar aanleiding van vragen van de leden met betrekking tot het onderwerp General Data
Protection Regulation (GDPR) wil het bestuur van ISACA Nederland over dit onderwerp een
comité van subject matter experts samenstellen.
Doel van het comité is om (voor alle leden) in kaart te brengen wat de huidige stand van
zaken is, welke trainingen, certificeringen en ander diensten er momenteel beschikbaar zijn
en wat al dan niet de waarde hiervan is, etc. Gedacht wordt aan het creëren van
presentaties (bijvoorbeeld tijdens roundtables), blog artikelen, position en white papers
voor gebruik in diverse media.

CISA 

ISACA geeft examentrainingen om de titel CISA te mogen voeren. CISA is een wereldwijd erkend certificaat voor IS audit control. Het toont aan dat u de benodigde ervaring, skills en kennis heeft om veiligheidsrisico's te detecteren en betrouwbare audits uit te voeren.

Lees meer over de CISA-training>

CISM

Als CISM bent u in staat om zelfstandig informatieveiligheid te analyseren. ISACA verzorgt een examentraining voor CISM, die zowel ruimte biedt voor het bijspijkeren van kennis als concrete oefeningen voor het examen.

Lees meer over de CISM examentraining >