Actueel

COBIT® 2019 - interview Dirk Steuperaert

Nieuwe COBIT 2019 biedt praktische handvatten voor de governance van IT

Veel organisaties gebruiken COBIT om hun IT-omgeving te beheersen. Eind 2018 kwam de nieuwste versie uit, COBIT 2019. Dirk Steuperaert is universitair docent in Antwerpen en Gent én IT Risk & Governance Consultant. Hij geeft inzicht in de nieuwe punten van COBIT als ITGovernance model.

Wat maakt deze tijd van digitalisering zo rumoerig?
“De laatste jaren zijn er veel stappen gezet in de IT. Het is nu vooral de snelheid waarmee zaken evolueren die velen verrast. En de mate waarin alles wat te maken heeft met informatie en informatieverwerking enigszins aan de controle van de klassieke IT-afdelingen lijkt te ontsnappen. Organisaties lijken het overzicht over het geheel van IT kwijt te zijn.”

Met dit in het achterhoofd, wat is dan uw visie op IT governance?
“Mijn interpretatie van IT governance is dat het gaat om mechanismen die een organisatie gebruikt om richting te geven aan het gebruik van IT en te volgen of die richting wordt gevolgd en de nodige resultaten geeft. Het moet waarde toevoegen. In COBIT wordt de waarde gedefinieerd als een evenwicht van benefits realisation, het beheersen van risico’s (risk optimisation) en dat alles met verantwoordelijk gebruik van resources (resource optimisation) gebeurt. Dat gaat ver voorbij het klassieke GRC-verhaal.”

IT moet waarde leveren, maar hoe te beginnen?
Wat is de belangrijkste reden om een governance raamwerk als COBIT te gebruiken? “Veel organisaties hebben hulp nodig om dit goed te organiseren en in de praktijk te brengen. Ze weten: IT moet waarde leveren, maar hoe te beginnen? Een beschrijving van alle processen, structuren, relationele mechanismen enzovoort zijn te vinden in COBIT. COBIT is gegroeid als een procesmodel, een beschrijving van een aantal processen. Dat is nog altijd een belangrijk deel, maar er is nu ook meer aandacht voor andere componenten van een governance systeem. In de praktijk gebruiken mensen COBIT om structuur en overzicht te krijgen in hun governance inspanningen.”

Is COBIT ook te begrijpen en gebruiken voor iemand zonder IT-achtergrond?
“Zeker. Dat moet, omdat ook mensen in het management en bestuur zonder een IT-functie een belangrijke rol spelen in de governance van IT. En het is begrijpelijk: er staat in COBIT geen enkel technisch woord. Het is geschreven op een technologieneutraal niveau.”

Wat was de aanleiding om verbeteringen aan te brengen en COBIT 2019 uit te brengen?
“De vorige versie was alweer zeven jaar oud (COBIT5 2012), en de eerdere versie dateerde van vijf jaar daarvoor (2007 COBIT4.1). COBIT heeft zich altijd willen aligneren met alle andere standaarden die governance ondersteuning mogelijk maken (ITIL©, Prince2© etc.) Die positionering wil COBIT blijven houden, als overkoepelend raamwerk. Alle andere standaarden zijn geëvolueerd en dan moet COBIT simpelweg mee. Daarnaast zijn inzichten over IT governance in die zeven jaar veranderd. We hebben te maken met de cloud, er zijn nieuwe ontwikkelingsmodellen, agile en devops waar ontwikkelingen en operations samengevoegd worden. Allemaal trends waar we, als makers, de relevantie van COBIT moeten onderzoeken en eventueel aanpassen. Verder zijn wat specifieke zaken aangepast, zoals het process capability model. De vorige versies van COBIT werden geschreven door ingenieurs en zagen er dientengevolge complex uit. Dat is nu sterk verbeterd, inclusief andere verbeteringen.”

Deze COBIT is duidelijk gericht op niet-IT-mensen, zoals de RvB, die wél met IT governance te maken hebben. 
Hoe kunnen kleine en grote organisaties de nieuwe COBIT 2019 gebruiken?
“In COBIT 2019 is het begrip Focus Area gedefinieerd. Zo kun je als gebruiker het voor jou relevante materiaal selecteren en wordt het desgewenst verder toegelicht. Er is bijvoorbeeld een focus area voor ‘small and medium enterprise’, waarvan de guide echter nog niet is uitgebracht. Er is ook een design guide waarmee je je eigen governance systeem kunt designen. Tevens is een Risk Focus Area in ontwikkeling met templates. En een lijst met generieke riskscenario’s helpt gebruikers om risico’s in IT goed te managen. Het zijn voorbeelden. Belangrijk is dat deze COBIT duidelijk is gericht op niet-IT-mensen, zoals de RvB, die wél met IT governance te maken hebben.”

bron: commerciele uitgave: Ondernemend Nederland – juni 2019 | bijlage bij Elsevier Weekblad

Research in IT-auditing: A Multidisciplinary view

Research IT Auditing VU

Naar aanleiding van het LinkedIn bericht van Professor Abbas Shahim RE met betrekking tot boekpublicatie Research in IT-auditing: A Multidisciplinary view, zijn de Young professionals van ISACA en NOREA bij de Postgraduate opleiding IT-Audit, Compliance & Advisory (ITACA)  van de Vrije Universiteit van Amsterdam geweest, om Abbas Shahim (Professor van de IT-Audit opleiding) een aantal vragen te stellen over het eerste boek van ITACA opleiding, welke toeziet op wetenschappelijk onderzoek in het vakgebied van de IT-Audit.

abbasProf. dr. ing. A. Shahim MSc RE CGEIT CRMA Abbas is hoogleraar op het gebied van de IT-Auditing, Governance, Risk en Compliance (GRC) en voorzitter van ITACA. Hij is ook actief in de praktijk en is onlangs aangesteld als Global Head of GRC bij Atos Consulting. Als lid van het internationale managementteam, leidt en stuurt Abbas de GRC-consulting wereldwijd. Abbas was in de periode 2006-2011 actief bestuurslid van ISACA Nederland waar hij verantwoordelijk was voor de academic relations.

Hoe is het idee ontstaan om als opleiding een boek uit te geven?
Abbas geeft aan dat het idee voortkwam uit het feit dat de opleiding maar zeker ook het vakgebied van de IT-Audit meer een onderzoek karakter moet krijgen. Het vak van de IT-Auditor is een relatief jong beroep in vergelijking tot bijvoorbeeld dat van de Financial Auditor (Accountant). Dit zie je ook terug in de literatuur. Binnen het vakgebied IT-Audit zijn tot op heden veel praktische relevante boeken uitgebracht, maar het ontbreekt aan publicaties, die in de kern een onderzoek karakter hebben. Met de publicatie van “Research in IT-Auditing: A Multidisciplinary view” proberen we dit te doorbreken.

Wat kunnen we verwachten als we het boek Research in IT-Auditing lezen?
U kunt een boek verwachten met een brede variatie aan actuele onderwerpen op het gebied van de IT-Auditing. Door de redactie en de kerndocenten van de ITACA-opleiding zijn alle masterscripties beoordeeld en de meest relevante scripties voor de IT-Auditpraktijk, van het studiejaar 2016/2017, zijn gebundeld in deze publicatie. Om de omvang aantrekkelijk te houden, hebben de studenten speciaal voor deze publicatie hun scriptie kernachtig in een artikel samengevat.

Indien de interesse is gewekt, zijn de meeste scripties te raadplegen op de website van VUrORE. (VUrORE is de studievereniging van onze IT-Audit opleiding en de voorloper van de NOREA).

Deze artikelen hebben een onderzoek karakter en gaan over interessante, hedendaagse onderwerpen. Ik zal verder niet inhoudelijk ingaan op de verschillende artikelen, die zijn opgenomen maar het betreffen alle zeer actuele onderwerpen. Wij hebben de overtuiging dat het lezen van deze uitgave een toegevoegde waarde heeft voor elke IT-Auditor.

[In onderstaande figuur ziet u welke onderwerpen zijn opgenomen in deze publicatie.]

figuur Research IT Auditing VU

Was het lang zoeken naar een gepaste titel?
De titel is zeer bewust gekozen. De titel: Research in IT-Auditing: A Multidisciplinary view, geeft weer dat het boek een weerspiegeling is van de aanwezige kennis bij de studenten, die ter afronding van hun opleiding onderzoek doen in het vakgebied van de IT-Auditing. Door de bundeling van IT-Audit gerelateerde artikelen van de studenten ontstaat er een multidisciplinary kijk.

Welk doel heeft de opleiding met deze publicatie?
Het doel van deze publicatie is drieledig.Ten eerste toont deze publicatie de kennis die aanwezig is in de opleiding. Met behulp van deze publicatie trachten wij de kennis die aanwezig is in de scripties van onze opleiding samen te brengen ofwel ”capture knowledge”. Waar in het verleden de kennis die aanwezig was verborgen bleef voor de praktijk, is het met de komst van deze publicatie mogelijk om op een gestructeerde wijze vorm te geven aan de “knowledge transfer”. Tot slot is dit het eerste boek in Nederland met een ”research character” binnen het veld van de IT-Audit.

Hoe wilt u de ”knowledge transfer” bereiken?
Dit bereiken we door de inzet van sociale media, maar ook door direct contact met kantoren, beroeps­organisaties en aanverwante opleidingen. De knowledge transfer is zo belangrijk dat ik u kan verklappen dat het niet bij een eenmalige publicatie zal blijven. Ons voornemen is om jaarlijks een versie uit te brengen van de “research in IT-Auditing”. Wij vinden het ook van belang om de wetenschappelijke kennis die binnen de opleiding aanwezig is te delen, derhalve voeren wij op dit gebied een actief beleid. Daarbij zien we ook een rol voor NOREA en ISACA als belangrijkste belangenverenigingen van de IT-Auditors, zij zijn ten slotte het eerste aanspreekpunt voor onze alumni en de professionals in het vakgebied.

Hiernaast wil ik u ook wijzen op de studievereniging VUrORE welke zich in het bijzonder inzet voor de knowledge transfer tussen de opleiding en de professionals. Jaarlijks houden ze een symposium over een actueel thema binnen het vakgebied, het afgelopen voorjaar stond dit symposium in het teken van blockchain; En in het najaar geeft VUrORE een seminar met enkele scriptanten die zijn opgenomen in deze publicatie.

Is het mogelijk een exemplaar van de publicatie Research in IT-Auditing te verkrijgen?
Zoals  hierboven aangegeven is “knowledge transfer” een belangrijk speerpunt. Graag bieden wij van de ITACA-opleiding aan de VU, de publicatie “Research in IT-Auditing: A Multidisciplinary view” kosteloos aan, voor iedere geïnteresseerde in IT-Audit gerelateerde onderwerpen met een onderzoek karakter die gaan over interessante, hedendaagse onderwerpen.

Een digitale versie van de publicatie kunt u vinden op de websites; van VUrORE (via deze link) of van onze opleiding (via deze link). Wilt u een fysiek exemplaar, dan kunt u een aanvraagmail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Download de PDF.

 
 
 

Artificial Intelligence en Internal Audit – 3 april 2018 VOL

3 april 2018, 14:00-17:00 uur, Ministerie van Financiën, Korte Voorhout 7, Den Haag

Artificial Intelligence (AI) is een algemene term die verwijst naar technologieën die machines 'slim'
maken. Organisaties investeren in AI-onderzoek en -applicaties om menselijke intelligentie te
automatiseren, te vergroten of te repliceren - menselijke analyse en / of besluitvorming - en de
interne intelligentie.

lees meer