Werkgroep COBIT Light

De aanleiding is gelegen in de zogenaamde Strategy Paper 2015-2018 zoals vastgesteld door het Bestuur en gepresenteerd, toegelicht, en vastgesteld in de ALV (Mei 2015). Daarin is uitgesproken dat het bestuur actiever wil werken aan “Thought Leadership” en aan Employability van haar leden. Dit verbeteren van de toegevoegde waarde van het ISACA lidmaatschap wil het bestuur o.a. bereiken door het organiseren van werkgroepen.

Deze werkgroepen zullen gericht zijn op:
i. Verbinding maken tussen Governance en CyberSecurity (CISM en CSX)
ii.Verbinding maken tussen COBIT5 en eigentijdse Assurance (SIVA) (CISA)
iii.Expertisecentrum COBIT5 en eigentijds Maturity model (ITOMM) (CGEIT/CRISC)

Achtergrond Werkgroep COBIT Light
We vermoeden dat Cobit in de praktijk vooral gebruikt wordt door zogenaamde Enterprise organisaties. Moet er dan niet een soort ‘Cobit Light’ versie komen voor de zogenaamde Midmarket?

Zou de zakelijke relevantie niet enorm kunnen toenemen als we erin zouden slagen om Cobit hanteerbaarder en werkbaarder te maken voor deze Midmarket?

Waarmee meteen ook de zakelijke relevantie van onze ISACA Chapter Nederland zou groeien van het faciliteren van het delen van Best Practices naar het daadwerkelijk ondersteunen van het werkveld met concreet toepasbare ‘ gereedschappen’? Lees meer.

CISA 

ISACA geeft examentrainingen om de titel CISA te mogen voeren. CISA is een wereldwijd erkend certificaat voor IS audit control. Het toont aan dat u de benodigde ervaring, skills en kennis heeft om veiligheidsrisico's te detecteren en betrouwbare audits uit te voeren.

Lees meer over de CISA-training

CISM

Als CISM bent u in staat om zelfstandig informatieveiligheid te analyseren. ISACA verzorgt een examentraining voor CISM, die zowel ruimte biedt voor het bijspijkeren van kennis als concrete oefeningen voor het examen.

Lees meer over de CISM examentraining