Informatie Round Table 3 juni Regio Zuid

Andre Koot is een expert op gebied van identity management en tijdens de Round Table zal hij je meenemen naar de wereld van Identity & Access management en Cyber(security).
In zijn presentatie zal hij ingaan op ontwikkelingen rond het gebruik van digitale identiteiten, zowel binnen organisaties als daarbuiten in de cloud, denk aan begrippen als ‘federatie’ en ‘Attibute Based Access Control’, en zal hij kansen en bedreigingen toelichten.

Voor meer informatie Round Table 3 juni 2015 Regio Zuid

CISA 

ISACA geeft examentrainingen om de titel CISA te mogen voeren. CISA is een wereldwijd erkend certificaat voor IS audit control. Het toont aan dat u de benodigde ervaring, skills en kennis heeft om veiligheidsrisico's te detecteren en betrouwbare audits uit te voeren.

Lees meer over de CISA-training

CISM

Als CISM bent u in staat om zelfstandig informatieveiligheid te analyseren. ISACA verzorgt een examentraining voor CISM, die zowel ruimte biedt voor het bijspijkeren van kennis als concrete oefeningen voor het examen.

Lees meer over de CISM examentraining