COBIT Process Maturity and Process Capability

Process maturity has been a core component of COBIT for more than a decade. Determining the level of process maturity for given IT-related processes allows organizations to determine which processes are essentially under control and which processes represent potential “pain points.” The concept of process maturity in earlier versions of COBIT was adopted and adapted from the Software Engineering Institute’s Capability Maturity Model. In COBIT 5, process maturity has been replaced by the concept of process capability. This is based on the ISO/IEC 15504 standard “Information technology—Process assessment.” ISO/IEC 15504 and the process capability model in COBIT 5 define six capability levels (0–incomplete, 1–performed, 2–managed, 3–established, 4–predictable, 5–optimizing).

Read more: COBIT Process Maturity and Process Capability

Source: isaca.org

CISA 

ISACA geeft examentrainingen om de titel CISA te mogen voeren. CISA is een wereldwijd erkend certificaat voor IS audit control. Het toont aan dat u de benodigde ervaring, skills en kennis heeft om veiligheidsrisico's te detecteren en betrouwbare audits uit te voeren.

Lees meer over de CISA-training

CISM

Als CISM bent u in staat om zelfstandig informatieveiligheid te analyseren. ISACA verzorgt een examentraining voor CISM, die zowel ruimte biedt voor het bijspijkeren van kennis als concrete oefeningen voor het examen.

Lees meer over de CISM examentraining