Informatie Round Table 11 mei

Spreker: Sophie in ’t Veld
Thema: Assurance
Onderwerp: Privacy/Europese Verordening voor de Bescherming van Persoonsgegevens

Sophie in 't Veld (1963) is de delegatieleider van D66 in het Europees Parlement. Sinds juni 2014 is zij tevens vicevoorzitter van de liberale ALDE-fractie. In 't Veld werd voor het eerst verkozen tot Europarlementariër in 2004 en richt zich in het parlement onder andere op burgerlijke vrijheden, democratie en fundamentele rechten, economische zaken en vrouwenrechten. Eerder was zij werkzaam als fractiemedewerker in het Europees Parlement en als fractiesecretaris van de Europese Liberalen in het Comité van de Regio's.

Tijdens deze Roundtable zal het onderwerp Privacy besproken worden.

Voor meer informatie over dit onderwerp kijk op
Round Table 11 mei.

CISA 

ISACA geeft examentrainingen om de titel CISA te mogen voeren. CISA is een wereldwijd erkend certificaat voor IS audit control. Het toont aan dat u de benodigde ervaring, skills en kennis heeft om veiligheidsrisico's te detecteren en betrouwbare audits uit te voeren.

Lees meer over de CISA-training

CISM

Als CISM bent u in staat om zelfstandig informatieveiligheid te analyseren. ISACA verzorgt een examentraining voor CISM, die zowel ruimte biedt voor het bijspijkeren van kennis als concrete oefeningen voor het examen.

Lees meer over de CISM examentraining