Informatie Round Table 13 april

Het onderwerp van de komende Round Table is: Onderwerp: (on)mogelijkheden van CEH bij externe service providers Deel 2

Tijdens de Roundtable van maart werd ingezoomd op de Service Providers. In dit tweede deel zal ingegaan worden po de Ethical Hacker en komen beiden in deze presentatie samen.

Veel organisaties willen of moeten periodiek penetratietesten op hun kritieke systemen uit (laten) voeren. Dit is een positieve en noodzakelijke(!) ontwikkeling om kwaadwillende, creatieve hackers zo goed mogelijk buiten de deur te kunnen houden. Met de groei van de markt bieden meer en meer partijen zich aan die penetratietesten uitvoeren. De kwaliteit van deze partijen, hun tools en het aanvalsplan moet voorafgaand aan de test worden vastgesteld. Best ingewikkeld, vooral omdat deze tests steeds vaker worden uitgevoerd op systemen die onderdeel zijn van lange en complexe ketens en infrastructuren.

Voor meer informatie over dit onderwerp kijk op Round Table 13 april.