ISACA Cybersecurity Onderzoek in Eindfase 24 november

Het survey gedeelte uit het onderzoek naar de governance van cybersecurity was al wat langer afgesloten. Daarna heeft de analyse van de onderzoeksresultaten toch nog behoorlijk wat tijd in beslag genomen. Maar inmiddels is ook de vormgeving afgerond en is het onderzoeksrapport in printvorm beschikbaar. Op dit moment wordt het rapport uitgereikt aan alle 32 deelnemers aan het onderzoek en zal het op 4 december a.s. officieel worden aangeboden aan Wilma van Dijk, directeur Cyber Security bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Lees meer

CISA 

ISACA geeft examentrainingen om de titel CISA te mogen voeren. CISA is een wereldwijd erkend certificaat voor IS audit control. Het toont aan dat u de benodigde ervaring, skills en kennis heeft om veiligheidsrisico's te detecteren en betrouwbare audits uit te voeren.

Lees meer over de CISA-training

CISM

Als CISM bent u in staat om zelfstandig informatieveiligheid te analyseren. ISACA verzorgt een examentraining voor CISM, die zowel ruimte biedt voor het bijspijkeren van kennis als concrete oefeningen voor het examen.

Lees meer over de CISM examentraining