Round Table 18 november 2014 (andere locatie)

Let op: De locatie voor onderstaande round table is gewijzigd:

Door omstandigheden wordt op 18 november uitgeweken naar Aristo, gelegen aan de Vestdijk 30 te Eindhoven!!

Spreker: Ron Bours
Thema: Asssurance
Onderwerp: Veiligheid vanuit industrieel zichtpunt.

Ron Bours heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van veiligheid. De eerste 25 jaar is hij werkzaam geweest voor een groot chemisch concern op zowel operationeel als strategisch niveau waardoor all round kennis en visie zijn ontwikkeld op de verschillende gebieden van veiligheid. Op dit moment werkt Ron als adviseur vanuit zijn eigen bedrijf. Ron geeft een kijkje in de praktijk van veiligheidscultuur, risicomanagement en incident onderzoek zoals dat in de industrie en zorg wordt gebezigd.

Quote:
Stem de veiligheidssystemen op elkaar af. Bij verschillende organisaties worden de veiligheidssystemen op elkaar gestapeld waardoor deze afzonderlijk minder effectief zijn en het geheel van systemen te belastend is voor de organisatie in relatie met het resultaat.

Klik hier om je aan te melden.