Informatie Round Table 1 september beschikbaar

Het onderwerp van de komende Round Table zal zijn: Security in architectuur.

Veel organisaties hebben een informatiebeveiligingsbeleid en implementeren beveiligingsmaatregelen op basis van allerlei best-practices. Het gat tussen beleid en uitvoering is vaak erg groot en de reden waarom sommige maatregelen wel of niet getroffen worden is zelden terug te herleiden naar het beleid. Security in architectuur dicht dit lek en vormt de brug tussen beleid en uitvoering.

Voor meer informatie over dit onderwerp kijk op Round Table 1 september.

CISA 

ISACA geeft examentrainingen om de titel CISA te mogen voeren. CISA is een wereldwijd erkend certificaat voor IS audit control. Het toont aan dat u de benodigde ervaring, skills en kennis heeft om veiligheidsrisico's te detecteren en betrouwbare audits uit te voeren.

Lees meer over de CISA-training

CISM

Als CISM bent u in staat om zelfstandig informatieveiligheid te analyseren. ISACA verzorgt een examentraining voor CISM, die zowel ruimte biedt voor het bijspijkeren van kennis als concrete oefeningen voor het examen.

Lees meer over de CISM examentraining