Informatie Round Table 2 juni beschikbaar

Een security professional is nogal wat tijd kwijt aan compliance en risico's.
In de roundtable wordt een uiteenzetting geven van het OSSTMM-model voor "risico-analyse" waarbij het niet gaat om 100% dichttimmeren maar om bepaling van de feitelijke porositeit. Om de winkel open te houden, anders verkopen we niks. Vervolgens kunnen we echter niet vertrouwen op allerlei mooie beloften over beveiliging conform abstracte standaarden, maar moeten we de details langs en bepalen wat er nou eigenlijk staat.

Voor meer informatie over dit onderwerp kijk op Round Table 2 juni.

CISA 

ISACA geeft examentrainingen om de titel CISA te mogen voeren. CISA is een wereldwijd erkend certificaat voor IS audit control. Het toont aan dat u de benodigde ervaring, skills en kennis heeft om veiligheidsrisico's te detecteren en betrouwbare audits uit te voeren.

Lees meer over de CISA-training

CISM

Als CISM bent u in staat om zelfstandig informatieveiligheid te analyseren. ISACA verzorgt een examentraining voor CISM, die zowel ruimte biedt voor het bijspijkeren van kennis als concrete oefeningen voor het examen.

Lees meer over de CISM examentraining