Informatie Round Table 5 mei beschikbaar

De ISO27001, de internationale standaard voor het inrichten van informatiebeveiliging, is sinds september 2013 herzien en gemoderniseerd.

Tijdens deze Roundtable behandelen we de verschillen tussen ISO27001:2005 en ISO27001:2013 en de consequenties die de verschillen hebben. Daarnaast worden de eerste ervaringsresultaten conform de nieuwe norm behandeld. Daaruit blijkt, dat de nieuwe norm ruimte biedt voor maatwerkinvulling -- maar die ruimte moet dan wel goed worden benut!

Voor meer informatie over dit onderwerp kijk op Round Table 5 mei.

CISA 

ISACA geeft examentrainingen om de titel CISA te mogen voeren. CISA is een wereldwijd erkend certificaat voor IS audit control. Het toont aan dat u de benodigde ervaring, skills en kennis heeft om veiligheidsrisico's te detecteren en betrouwbare audits uit te voeren.

Lees meer over de CISA-training

CISM

Als CISM bent u in staat om zelfstandig informatieveiligheid te analyseren. ISACA verzorgt een examentraining voor CISM, die zowel ruimte biedt voor het bijspijkeren van kennis als concrete oefeningen voor het examen.

Lees meer over de CISM examentraining