Nieuws ISACA Nederland

images/stories/taking_notes.jpg

The latest news from the Joomla! Team

Resultaten IA-Onderzoek

Het terrein van IT-auditing is nationaal en internationaal continue in beweging. Om meer en een actueel inzicht te krijgen in de Nederlandse organisatie en werkwijzen van de grote IA-afdelingen met een accent op IT-auditing is hiernaar, op initiatief van het Nederlandse ISACA-chapter, in 2009 een diepgaand onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek staan online.

ISACA onderzoek binnen grootste IA afdelingen in Nederland

ISACA Netherlands had behoefte aan een actueel inzicht in de organisatie en werkwijzen van de grootste IA-afdelingen, met een accent op IT-auditing. Niet eerder is een dergelijk breed en diepgaand onderzoek uitgevoerd. In totaal zijn er in 2009 24 bedrijven via een gestructureerde vragenlijst intensief bevraagd. De verzamelde informatie is op tal van punten belangwekkend. Niet alleen is met dit onderzoek een goed beeld gekregen van de actuele en professionele manier van opereren binnen grote IA-afdelingen. Ook zijn knelpunten geïnventariseerd alsook ideeën voor toekomstige, noodzakelijke ontwikkelingen op het gebied van IT-auditing.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn door ISACA in een onderzoeksrapport gepresenteerd. Dit rapport is nu in het nieuwe digitale format op deze website te bekijken.

ISACA Onderzoek: Het gevaar van online shoppen onder werktijd

Veel werknemers shoppen regelmatig online in de baas zijn tijd. Dit gebeurt veelal uit gewoonte of uit verveling en vormt een forse kostenpost voor bedrijven. Niet alleen het verlies in arbeidsproductiviteit speelt een rol; veelvuldig online shoppen kan ook een groter risico op virussen, spam en phishing met zich meebrengen.