Focus on Demand

De aandacht voor de inrichting van de vraagkant van IT is sterk groeiende. Het Focus on Demand | 6e ASL-BiSL congres op 9 december 2008 in Spant Bussum zal daar ruimschoots aandacht aan besteden. Het programma zal dit jaar van hoge kwaliteit zijn met 4 verschillende streams:  Demand management, Business IT Alignment, ASL&BISL Practices en een interactieve stroom.

Isacaleden ontvangen € 50,- korting op de registratiekosten. Voor meer informatie, kijk op www.asl-bisl.org.

CISA 

ISACA geeft examentrainingen om de titel CISA te mogen voeren. CISA is een wereldwijd erkend certificaat voor IS audit control. Het toont aan dat u de benodigde ervaring, skills en kennis heeft om veiligheidsrisico's te detecteren en betrouwbare audits uit te voeren.

Lees meer over de CISA-training

CISM

Als CISM bent u in staat om zelfstandig informatieveiligheid te analyseren. ISACA verzorgt een examentraining voor CISM, die zowel ruimte biedt voor het bijspijkeren van kennis als concrete oefeningen voor het examen.

Lees meer over de CISM examentraining