Focus on Demand

De aandacht voor de inrichting van de vraagkant van IT is sterk groeiende. Het Focus on Demand | 6e ASL-BiSL congres op 9 december 2008 in Spant Bussum zal daar ruimschoots aandacht aan besteden. Het programma zal dit jaar van hoge kwaliteit zijn met 4 verschillende streams:  Demand management, Business IT Alignment, ASL&BISL Practices en een interactieve stroom.

Isacaleden ontvangen € 50,- korting op de registratiekosten. Voor meer informatie, kijk op www.asl-bisl.org.