ALV Norea 13 december 2012

De ledenvergadering van NOREA op 13 december a.s. is aangekondigd als een (deels) ‘gezamenlijke vergadering met ISACA.nl' in verband met de fusievoorbereiding.

Naar aanleiding van de ontvangen reacties op het concept-fusiedocument dat ‘ter bespiegeling' aan een kleine kring van actieve leden, oud-bestuursleden en commissievoorzitters van beide verenigingen is voorgelegd, hebben de gezamenlijke besturen besloten om tijdens deze ALV nog geen inhoudelijke discussie te voeren over de fusie-invulling. De zorgvuldigheid vergt dat de besturen van de afzonderlijke verenigingen eerst in gesprek gaan met de leden en/of commissies die hun reacties kenbaar hebben gemaakt. Omdat er geen discussie plaatsvindt over de fusie-uitwerking vervalt daarmee de grondslag voor het gezamenlijke karakter van de bijeenkomst.

De overige (NOREA-) agendapunten voor deze ALV worden wel behandeld. Geïnteresseerde ISACA-leden zijn/blijven uiteraard welkom om het seminar programma en/of de ALV bij te wonen.

CISA 

ISACA geeft examentrainingen om de titel CISA te mogen voeren. CISA is een wereldwijd erkend certificaat voor IS audit control. Het toont aan dat u de benodigde ervaring, skills en kennis heeft om veiligheidsrisico's te detecteren en betrouwbare audits uit te voeren.

Lees meer over de CISA-training

CISM

Als CISM bent u in staat om zelfstandig informatieveiligheid te analyseren. ISACA verzorgt een examentraining voor CISM, die zowel ruimte biedt voor het bijspijkeren van kennis als concrete oefeningen voor het examen.

Lees meer over de CISM examentraining