Voorbereidingen fusie ISACA en Norea

Op 11 en 12 oktober jl. heeft een gezamenlijke bestuursvergadering plaatsgevonden die in het teken stond van de fusievoorbereidingen tussen NOREA en ISACA.NL Chapter. Ondanks de voortgang op sommige deelterreinen is vastgesteld dat de zorgvuldige voorbereiding meer tijd vergt dan aanvankelijk gedacht (‘The devil is in the details’). De daadwerkelijke fusie per 1 januari 2013 en een definitief besluit van de respectievelijke ledenvergaderingen daarover is daarom uitgesteld.

Meer informatie vindt u de isaca-norea fusiepagina.

CISA 

ISACA geeft examentrainingen om de titel CISA te mogen voeren. CISA is een wereldwijd erkend certificaat voor IS audit control. Het toont aan dat u de benodigde ervaring, skills en kennis heeft om veiligheidsrisico's te detecteren en betrouwbare audits uit te voeren.

Lees meer over de CISA-training

CISM

Als CISM bent u in staat om zelfstandig informatieveiligheid te analyseren. ISACA verzorgt een examentraining voor CISM, die zowel ruimte biedt voor het bijspijkeren van kennis als concrete oefeningen voor het examen.

Lees meer over de CISM examentraining