Voorbereidingen fusie ISACA en Norea

Op 11 en 12 oktober jl. heeft een gezamenlijke bestuursvergadering plaatsgevonden die in het teken stond van de fusievoorbereidingen tussen NOREA en ISACA.NL Chapter. Ondanks de voortgang op sommige deelterreinen is vastgesteld dat de zorgvuldige voorbereiding meer tijd vergt dan aanvankelijk gedacht (‘The devil is in the details’). De daadwerkelijke fusie per 1 januari 2013 en een definitief besluit van de respectievelijke ledenvergaderingen daarover is daarom uitgesteld.

Meer informatie vindt u de isaca-norea fusiepagina.