Algemene Ledenvergadering 4 juni 2012

ISACA nodigt u uit op de algemene ledenvergadering op 4 juni 2012 om 20.30 uur.
Hierbij zal o.a. gesproken worden over de voorgenomen fusie tussen Norea en ISACA.

Notulen van deze vergadering zijn te vinden onder downloads

U kunt zich niet meer aanmelden

CISA 

ISACA geeft examentrainingen om de titel CISA te mogen voeren. CISA is een wereldwijd erkend certificaat voor IS audit control. Het toont aan dat u de benodigde ervaring, skills en kennis heeft om veiligheidsrisico's te detecteren en betrouwbare audits uit te voeren.

Lees meer over de CISA-training

CISM

Als CISM bent u in staat om zelfstandig informatieveiligheid te analyseren. ISACA verzorgt een examentraining voor CISM, die zowel ruimte biedt voor het bijspijkeren van kennis als concrete oefeningen voor het examen.

Lees meer over de CISM examentraining