Algemene Ledenvergadering 4 juni 2012

ISACA nodigt u uit op de algemene ledenvergadering op 4 juni 2012 om 20.30 uur.
Hierbij zal o.a. gesproken worden over de voorgenomen fusie tussen Norea en ISACA.

Notulen van deze vergadering zijn te vinden onder downloads

U kunt zich niet meer aanmelden