Trends in IT-beveiliging 2011

Trends in IT-beveiliging 2011
Voor de zevende keer is het boek Trends in IT-beveiliging tot stand gekomen. Dit keer
komen een aantal mensen aan het woord die vanuit hun positie proberen aan te geven in
hoeverre het mogelijk is om een acceptabel niveau van beveiliging te bereiken. Tijdens
deze speciale themasessie wordt in samenwerking met de IBO-commissie de editie 2011
gepresenteerd.
Om een indruk te geven van de inhoud van deze nieuwe publicatie, geven we alvast een
korte indruk van het gesprek of de boodschap die door de gesprekspartners werd
aangeboden tijdens de interviews. Deze zullen tijdens de lezingen en discussie als
leidraad worden meegenomen.
Ernst Hirsch Ballin, ten tijde van het gesprek demissionair minister, spreekt over de
opdracht van de overheid om te leiden en begeleiden, al naar de omstandigheid en
noodzaak. Leidend optreden door wetgeving te initiëren en te realiseren, ook in
internationaal verband. Begeleidend door bewustwording te stimuleren en met
betrokkenen te overleggen.
Ronald Prins, mede oprichter van Fox-IT, benadrukt de noodzaak om de vitale
infrastructuren te beveiligen. Gebeurtenissen hier maar vooral ook elders functioneren
als een waarschuwing. Door te leren van de praktijk, zijn wij in staat om
ontwikkelingen te begrijpen en ons voor te bereiden op ongewenste digitale aanvallen.
Ieder moet zijn verantwoordelijkheid daarin goed begrijpen.
Herbert van Zijl, managing director R&D bij Unit4, maakt onderscheid tussen de
technische aspecten van IT-beveiliging zoals die in software worden gerealiseerd en de
gedragsaspecten. Hoe kunnen techniek en gedrag door leverancier en afnemer worden
verbonden vanuit de ontwikkeling en het gebruik van software?
André van der Meer, ICT business consultant bij HP, legt de nadruk op data als de kern
van IT-beveiliging. Denken over data leidt ertoe dat de vraag van de klant duidelijk
wordt en de aanpak voor IT-beveiliging aansluit op de behoefte en de essentie van de
organisatie.
Ruud de Jonge, director bij Microsoft, vertelt hoe Microsoft door schade en schande
wijzer werd. Een werkbare IT-beveiliging ontstaat door een balans tussen eisen en
mogelijkheden. Ruimte bieden is een noodzaak voor het nieuwe werken waarbij de
grenzen een noodzakelijke voorwaarde zijn.
Erik van Veen, manager presales Netherlands bij Symantec, is van mening dat ITbeveiliging
in iedere sector op een ander niveau ligt. De vele incidenten die kunnen
worden gemeld zijn vaak het gevolg van onvoldoende aandacht. Volwassen worden is
een noodzaak voor het vakgebied en de toepassing van IT-beveiliging in vele sectoren.
Datum: 16 december 2010
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Plaats: Soestduinen
Adres: Hilton Royal Parc Soestduinen
Van Weerden Poelmanweg 4-6
3768 MN Soestduinen
Gerlof Bosveld en Andre Smulders, directeur respectievelijk senior consultant security
bij TNO Informatie- en Communicatietechnologie, vertellen dat oplossingen bieden de
taak is van TNO. De complexiteit zowel van de IT middelen als van het gebruik ervan in
ketens en netwerken, vereisen niet alleen kennis maar ook de mogelijkheid die kennis
toe te passen. Beheersbaarheid van risico’s en IT-beveiliging is afhankelijk van de
reikwijdte van een proceseigenaar. Daarin is de beperking gegeven die kan worden
opgeheven door samenwerking.
Programma
13:00 uur Ontvangst
13:30 uur Opening door de voorzitter van PvIB, Fred van Noord
13:45 uur Keynote – wordt later bekend gemaakt
14:15 uur Introductie Trends in IT-beveiliging 2011 door Cees Coumou
- overhandiging 1e exemplaar door Marcel Roozeboom,
- introductie van onze kunstenares Annemarie Abcouwer
14:30 uur Presentatie Herbert van Zijl (Unit4)
15:00 uur Pauze
15:30 uur Presentatie Ronald Prins (Fox-IT):
Cybersecurity, hoe zit het nu echt? Lessen uit de praktijk.
16:00 uur Discussie onder leiding van Wijnand Westerveld (hoofdredacteur
Automatisering Gids)
met de gesprekspartners: Ronald Prins, Herbert van Zijl, André van der Meer
en Erik van Veen.
17:00 uur Afsluiting met hapje en drankje
Bij het vertrek zal aan elke bezoeker een gratis exemplaar van deze nieuwe publicatie
Trends in IT-beveiliging 2011 worden overhandigd.
Komt u met de trein? Er zullen busjes worden ingezet om de bezoekers die met de trein
komen naar de locatie te brengen. Graag vernemen wij op voorhand of u hiervan gebruik
wenst te maken.
Om te weten
Actuele informatie
Op www.pvib.nlvindt u actuele informatie over de sprekers en
het programma.
PE Punten
Voor deze themabijeenkomst ontvangt u 3 PE punten.
Zie voor de voorwaarden:
Toegang Toegang tot de bijeenkomst is gratis.
Inschrijven
Inschrijven voor dit evenement is noodzakelijk en alleen
mogelijk via www.pvib.nl.
Na inschrijving krijgt u uiterlijk 1 week voor de bijeenkomst
een bevestiging per e-mail.
Let op: uiterste inschrijfdatum: 14 december 2010.
Routebeschrijving
Een uitgebreide routebeschrijving vindt u op

Voor de zevende keer is het boek Trends in IT-beveiliging tot stand gekomen. Dit keerkomen een aantal mensen aan het woord die vanuit hun positie proberen aan te geven inhoeverre het mogelijk is om een acceptabel niveau van beveiliging te bereiken. Tijdensdeze speciale themasessie wordt in samenwerking met de IBO-commissie de editie 2011 gepresenteerd.

Datum 16 december 2010
Tijd 13.00 – 17.00 uur
Plaats Soestduinen
Adres Hilton Royal Parc Soestduinen
Van Weerden Poelmanweg 4-6
3768 MN Soestduinen 

 

 

Om een indruk te geven van de inhoud van deze nieuwe publicatie, geven we alvast een korte indruk van het gesprek of de boodschap die door de gesprekspartners werdaangeboden tijdens de interviews. Deze zullen tijdens de lezingen en discussie als leidraad worden meegenomen.

Ernst Hirsch Ballin, ten tijde van het gesprek demissionair minister, spreekt over de opdracht van de overheid om te leiden en begeleiden, al naar de omstandigheid ennoodzaak. Leidend optreden door wetgeving te initiëren en te realiseren, ook in internationaal verband. Begeleidend door bewustwording te stimuleren en metbetrokkenen te overleggen.

Ronald Prins, mede oprichter van Fox-IT, benadrukt de noodzaak om de vitale infrastructuren te beveiligen. Gebeurtenissen hier maar vooral ook elders functionerenals een waarschuwing. Door te leren van de praktijk, zijn wij in staat om ontwikkelingen te begrijpen en ons voor te bereiden op ongewenste digitale aanvallen.Ieder moet zijn verantwoordelijkheid daarin goed begrijpen.

Herbert van Zijl, managing director R&D bij Unit4, maakt onderscheid tussen de technische aspecten van IT-beveiliging zoals die in software worden gerealiseerd en degedragsaspecten. Hoe kunnen techniek en gedrag door leverancier en afnemer wordenverbonden vanuit de ontwikkeling en het gebruik van software?

André van der Meer, ICT business consultant bij HP, legt de nadruk op data als de kern van IT-beveiliging. Denken over data leidt ertoe dat de vraag van de klant duidelijk wordt en de aanpak voor IT-beveiliging aansluit op de behoefte en de essentie van deorganisatie.

Ruud de Jonge, director bij Microsoft, vertelt hoe Microsoft door schade en schande wijzer werd. Een werkbare IT-beveiliging ontstaat door een balans tussen eisen en mogelijkheden. Ruimte bieden is een noodzaak voor het nieuwe werken waarbij degrenzen een noodzakelijke voorwaarde zijn.

Erik van Veen, manager presales Netherlands bij Symantec, is van mening dat ITbeveiligingin iedere sector op een ander niveau ligt. De vele incidenten die kunnenworden gemeld zijn vaak het gevolg van onvoldoende aandacht. Volwassen worden is een noodzaak voor het vakgebied en de toepassing van IT-beveiliging in vele sectoren.

 

Gerlof Bosveld en Andre Smulders, directeur respectievelijk senior consultant security bij TNO Informatie- en Communicatietechnologie, vertellen dat oplossingen bieden detaak is van TNO. De complexiteit zowel van de IT middelen als van het gebruik ervan in ketens en netwerken, vereisen niet alleen kennis maar ook de mogelijkheid die kennis toe te passen. Beheersbaarheid van risico’s en IT-beveiliging is afhankelijk van de reikwijdte van een proceseigenaar. Daarin is de beperking gegeven die kan worden opgeheven door samenwerking.

Programma

13:00 uur Ontvangst
13:30 uur Opening door de voorzitter van PvIB, Fred van Noord
13:45 uur Keynote – wordt later bekend gemaakt
14:15 uur Introductie Trends in IT-beveiliging 2011 door Cees Coumou
- overhandiging 1e exemplaar door Marcel Roozeboom,
- introductie van onze kunstenares Annemarie Abcouwer
14:30 uur Presentatie Herbert van Zijl (Unit4)
15:00 uur Pauze
15:30 uur Presentatie Ronald Prins (Fox-IT):
Cybersecurity, hoe zit het nu echt? Lessen uit de praktijk.
16:00 uur Discussie onder leiding van Wijnand Westerveld (hoofdredacteur Automatisering Gids)met de gesprekspartners: Ronald Prins, Herbert van Zijl, André van der Meer en Erik van Veen.
17:00 uur Afsluiting met hapje en drankje

Bij het vertrek zal aan elke bezoeker een gratis exemplaar van deze nieuwe publicatie Trends in IT-beveiliging 2011 worden overhandigd.

Komt u met de trein? Er zullen busjes worden ingezet om de bezoekers die met de trein komen naar de locatie te brengen. Graag vernemen wij op voorhand of u hiervan gebruikwenst te maken.

Om te weten

 Actuele informatie Op www.pvib.nlvindt u actuele informatie over de sprekers enhet programma.
PE Punten Voor deze themabijeenkomst ontvangt u 3 PE punten. 
Zie voor de voorwaarden:https://www.pvib.nl/news&localAction=details&id=11505026 
Toegang Toegang tot de bijeenkomst is gratis.
 Inschrijven Inschrijven voor dit evenement is noodzakelijk en alleenmogelijk via www.pvib.nl. Na inschrijving krijgt u uiterlijk 1 week voor de bijeenkomsteen bevestiging per e-mail. Let op: uiterste inschrijfdatum: 14 december 2010.
Routebeschrijving Een uitgebreide routebeschrijving vindt u ophttp://www.meereffect.nl/route/RouteHiltonSoestduinen.pdf