ISACA Netherlands Chapter

ISACA is opgericht in 1967, door een groep gelijkgestemden werkzaam in de computerbranche met specifieke aandacht voor audit en beheersings-vraagstukken; vraagstukken die alsmaar kritischer werden voor de werking van hun organisaties. In 1969 heeft deze groep zich geformaliseerd als de EDP Auditors Associatie. Door deze associatie werd in 1976 het IT Governance Instituut opgericht, dat inmiddels al jaren onderzoek uitvoert naar de gecontroleerde inrichting van ICT binnen organisaties en de manier waarop met ICT waarde aan een organisatie kan worden toegevoegd.

ISACA telt momenteel meer dan 86.000 leden verspreid over meer dan 160 landen.De leden van ISACA vervullen een veelheid aan IT gerelateerde functies zoals daar zijn: IT-security specialist, IT-auditor, IT-consultant en Chief information officer. De leden vindt men terug op verschillende niveaus in hun organisaties en in bijna alle sectoren, waaronder in banken en verzekeringen, pensioenfondsen, industrie en overheden. Deze verscheidenheid en vertegenwoordiging stelt leden in staat om van elkaar te leren, tijdens internationale bijeenkomsten en regionale round-tables die reeds lange tijd als een van de sterke punten van ISACA worden beschouwd. Een andere kracht van ISACA is het uitgebreide netwerk van meer dan 185 chapters in meer dan 75 landen. De chapters ondersteunen hun leden ondermeer door kennisoverdracht tijdens round tables en de mogelijkheid tot netwerken.

Sinds zijn ontstaan is en blijft ISACA een voor haar doelgroepen leidende organisatie op het gebied van informatiebeveiliging, IT-governance en IT-audit. Door permanente research zet ISACA wereldwijd de norm, zoals met Cobit, en worden zijn gepubliceerde standaarden wereldwijd gevolgd door IT professionals. ISACA is de initiator en organisator van verschillende certificeringen. Het Certified Information System Auditor (CISA) certificaat wordt gevoerd door meer dan 75.000 professionals, terwijl de op het management gerichte opleiding van Certified Information Security Manager (CISM) door meer dan 12.500 personen succesvol is afgerond. De titel van CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT;) die de professional kennis en ervaring heeft op het gebied van IT Governance erkent, is inmiddels 4.000 keer verleend. De nieuwste certificering richt zich specifiek op het risico-beheer en Information Systems’ Control en wordt verleend aan professionals die IT-risicos kunnen identificeren en beheren.

Naast de activiteiten gericht op netwerking, kennis- en ervaringsdeling, en certificatie, publiceert ISACA het internationale “Journal”, een leidend tijdschrift op het gebied van audit en IT‑governance. Tevens organiseert ISACA internationale conferenties, waarin zowel de technische als de beheersperspektieven aan bod komen. Samen met het geaffilieerde Institute for IT-Governance, is ISACA richtinggevend in de wereld voor beheersings- en controlevraagstukken in het wijde domein van de informatietechnologie. Zij ondersteunt haar professionele leden al jaren op dit terrein in een steeds sneller veranderende wereld.