CISM voorjaarstraining 2010


Certified Information Security Manager

Elk jaar wordt op diverse plaatsen op de wereld en dus ook in Nederland CISM examens georganiseerd. Eén examen in het voorjaar (12 juni 2010) en één examen in het najaar (11 december 2010). Bij voldoende belangstelling organiseert het ISACA NL Chapter trainingen ten behoeve van deze examens.

Inhoud training

Kosten en inschrijving