Resultaten IA-Onderzoek

Het terrein van IT-auditing is nationaal en internationaal continue in beweging. Om meer en een actueel inzicht te krijgen in de Nederlandse organisatie en werkwijzen van de grote IA-afdelingen met een accent op IT-auditing is hiernaar, op initiatief van het Nederlandse ISACA-chapter, in 2009 een diepgaand onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek staan online.