ISACA onderzoek binnen grootste IA afdelingen in Nederland

ISACA Netherlands had behoefte aan een actueel inzicht in de organisatie en werkwijzen van de grootste IA-afdelingen, met een accent op IT-auditing. Niet eerder is een dergelijk breed en diepgaand onderzoek uitgevoerd. In totaal zijn er in 2009 24 bedrijven via een gestructureerde vragenlijst intensief bevraagd. De verzamelde informatie is op tal van punten belangwekkend. Niet alleen is met dit onderzoek een goed beeld gekregen van de actuele en professionele manier van opereren binnen grote IA-afdelingen. Ook zijn knelpunten geïnventariseerd alsook ideeën voor toekomstige, noodzakelijke ontwikkelingen op het gebied van IT-auditing.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn door ISACA in een onderzoeksrapport gepresenteerd. Dit rapport is nu in het nieuwe digitale format op deze website te bekijken.