Isaca International Website Contest

Leden hebben de mogelijkheid het nieuwe ontwerp/de nieuwe functionaliteiten van de nieuwe internationale website te beïnvloeden. Isaca International organiseert hiervoor een wedstrijd. Meer informatie hierover is te vinden op www.isaca.org/contest. De winnaar kan $2500,- winnen. Uiterste inleverdatum van uw bijdrage is 30 november.