Isaca International Website Contest

Leden hebben de mogelijkheid het nieuwe ontwerp/de nieuwe functionaliteiten van de nieuwe internationale website te beïnvloeden. Isaca International organiseert hiervoor een wedstrijd. Meer informatie hierover is te vinden op www.isaca.org/contest. De winnaar kan $2500,- winnen. Uiterste inleverdatum van uw bijdrage is 30 november.

CISA 

ISACA geeft examentrainingen om de titel CISA te mogen voeren. CISA is een wereldwijd erkend certificaat voor IS audit control. Het toont aan dat u de benodigde ervaring, skills en kennis heeft om veiligheidsrisico's te detecteren en betrouwbare audits uit te voeren.

Lees meer over de CISA-training

CISM

Als CISM bent u in staat om zelfstandig informatieveiligheid te analyseren. ISACA verzorgt een examentraining voor CISM, die zowel ruimte biedt voor het bijspijkeren van kennis als concrete oefeningen voor het examen.

Lees meer over de CISM examentraining