Nieuws ISACA Nederland

images/stories/taking_notes.jpg

The latest news from the Joomla! Team

ALV Norea 13 december 2012

De ledenvergadering van NOREA op 13 december a.s. is aangekondigd als een (deels) ‘gezamenlijke vergadering met ISACA.nl' in verband met de fusievoorbereiding.

Naar aanleiding van de ontvangen reacties op het concept-fusiedocument dat ‘ter bespiegeling' aan een kleine kring van actieve leden, oud-bestuursleden en commissievoorzitters van beide verenigingen is voorgelegd, hebben de gezamenlijke besturen besloten om tijdens deze ALV nog geen inhoudelijke discussie te voeren over de fusie-invulling. De zorgvuldigheid vergt dat de besturen van de afzonderlijke verenigingen eerst in gesprek gaan met de leden en/of commissies die hun reacties kenbaar hebben gemaakt. Omdat er geen discussie plaatsvindt over de fusie-uitwerking vervalt daarmee de grondslag voor het gezamenlijke karakter van de bijeenkomst.

De overige (NOREA-) agendapunten voor deze ALV worden wel behandeld. Geïnteresseerde ISACA-leden zijn/blijven uiteraard welkom om het seminar programma en/of de ALV bij te wonen.

Voorbereidingen fusie ISACA en Norea

Op 11 en 12 oktober jl. heeft een gezamenlijke bestuursvergadering plaatsgevonden die in het teken stond van de fusievoorbereidingen tussen NOREA en ISACA.NL Chapter. Ondanks de voortgang op sommige deelterreinen is vastgesteld dat de zorgvuldige voorbereiding meer tijd vergt dan aanvankelijk gedacht (‘The devil is in the details’). De daadwerkelijke fusie per 1 januari 2013 en een definitief besluit van de respectievelijke ledenvergaderingen daarover is daarom uitgesteld.

Meer informatie vindt u de isaca-norea fusiepagina.

IT-auditorsdag 2012

Nieuwe locatie
almere-schouwburgDe NOREA/ISACA IT-auditorsdag 2012 zal op 20 september plaatsvinden in Schouwburg Almere. Omdat de vertrouwde locatie -Congrescentrum Amstelveen- vanaf deze zomer niet meer als zodanig in gebruik is, moesten we op zoek naar een alternatief. Schouwburg Almere is goed bereikbaar per OV of auto (met voldoende parkeerruimte).

Het thema van de dag is 'leren van andere professionals, beroepsgroepen en bedrijfstakken' met presentaties over de ontwikkeling van standaarden, nieuwe technologische ontwikkelingen ('3D-printing') motieven van managers en auditors ('Management Drives') plus het slagen of falen van IT-projecten. Het volledige programma wordt begin augustus gepubliceerd op de webpagina van de IT-auditorsdag 2012. Reserveert u alvast de datum of registreer u hier voor 20 augustus als deelnemer (met vroegboekkorting).

Download hier de folder met het programma voor de IT-auditorsdag