Nieuws

images/stories/articles.jpg Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

Jos Maas nieuwe voorzitter van ISACA NL Chapter

Tijdens de ALV van 2 dec jl. is Jos Maas aangesteld als nieuwe voorzitter van ISACA Netherlands Chapter

Jos kijkt uit naar zijn nieuwe rol: "Vooral omdat ISACA in NL volgend jaar 35 jaar bestaat, zijn wij bezig met het voorbereiden van diverse activiteiten. Naast het vieren van deze mijlpaal, gaan wij inhoudelijk meer tijd besteden aan publiciteit rond alle ontwikkelingen in ons vakgebied, waarbij de aanstormende, nieuwe generatie IT-professionals een belangrijke rol speelt. Voor ons als vereniging is het van belang dat wij daar op een gedegen manier op aanhaken. Dan zijn wij ook voor de komende 35 jaar van meerwaarde voor onze leden én ons vakgebied.”

Jaap van der Leer gaf het voorzitterstokje over aan Jos: "Het is voor mij een plezier te mogen aankondigen dat ISACA NL Chapter een volgende fase ingaat. Ik heb met ontzettend veel enthousiasme onze vereniging geleid op weg naar een nieuwe toekomst. Dat hield veranderingen in en bracht soms zelfs onrust teweeg. Dat is inherent aan veranderen. Nu is het tijd voor bestendigen en borgen. Dat geeft ISACA NL een solide basis voor de toekomst. Ik ben niet de meest geschikte persoon om de vereniging door die fase te voeren. Jos Maas is dat wel. Jos heeft samen met mij zo’n 6 jaar in het bestuur gezeten. Hij heeft steeds als vice-voorzitter op de achtergrond geopereerd en ontzettend veel werk verzet. Zonder zijn hulp en inzet had ik als voorzitter niet ons succes voor elkaar gekregen. ISACA NL Chapter is een actieve vereniging met tal van plannen waar tientallen vrijwilligers zich voor inzetten! Jos gaat samen met hen de plannen voor 2020 realiseren. Ik blijf lid van ISACA NL Chapter en ik richt mij, met de voorzitterservaring die ik bij ISACA heb opgedaan, op andere uitdagende en vernieuwende activiteiten. Het is mij een groot genoegen om, namens het gehele bestuur, Jos Maas voor te dragen als de nieuwe voorzitter van ISACA Netherlands Chapter."

Jaap presenteerde op de ALV van 2 december het succes van 2019 en Jos presenteerde de begroting van 2020. Diverse bestuursleden gaven toelichting op de 2020 activiteiten vanuit hun eigen verantwoordelijkheidsgebied. Aan het einde was er een uitgebreid woord van dank voor Jaap door Hilko Batterink. En Jos kreeg van Jaap het fysieke ISACA NL Chapter dossier overhandigd. "Dit is een mooie oude doos, om herinneringen op te halen voor het 35-jarig bestaan aankomend jaar", aldus Jos. Na afloop maakten het bestuur én aanwezige leden van de gelegenheid gebruik voor een informeel moment in de lounge van Hotel Breukelen.

ISACA Voorzitter overdracht 2 12 19 2

 

 

Algemene Ledenvergadering op 2 december

Het bestuur van ISACA NL Chapter nodigt haar leden uit voor een extra Algemene Ledenvergadering 2019, gepland op maandag 2 december 2019 om 20:15 in hotel Van der Valk Breukelen. 

Op deze vergadering zal worden voorgesteld Jos Maas als nieuwe voorzitter te benoemen.

Uw aanwezigheid en aanmelding wordt op prijs gesteld. 

Bewaartermijnen & Privacy

Verslag Round Table Breukelen 7 oktober 2019: ‘Dataretentie onder de AVG’ 
Hoe werkt het eigenlijk met bewaartermijnen in relatie tot Privacy (en de AVG)? De Round Table van 7 oktober was haast een optelsom van looptijden voor contract, garantie, verjaring en vernietigingstermijnen. Chantal Bakermans, Bas Sluijsmans, Wanne Pemmelaar verhaalden uit hun praktijkervaringen. Een persoonlijk verslag van deze 3de avond in het kader van de AVG – Privacy, georganiseerd vanuit de werkgroep. Lees meer...