Algemene Ledenvergadering

Beginnend op 02-06-2014

Bij Hotel Breukelen Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen, Nederland

Categorieën: ALV

Aansluitend aan de Round Table van 2 juni vind de Algemene Ledenvergadering plaats.

Hieronder de agenda voor de ALV of download de agenda:

Agenda Annual General Members meeting ISACA maandag 2 juni 2014
Aanvang 20.15 uur

1 Opening
2 Mededelingen en vaststellen agenda
3 Notulen AGM 2 september 2013
4 Verslag penningmeester jaarcijfers 2013
5 Verslag kas commissie 2013 & Décharge bestuur
6 Round Tables
7 Certificeringen
8 ISACA Trainingen, Chapnews en Academic Relations
9 Samenstelling bestuur
10 Rondvraag
11 Sluiting

2014-06-02 22:15:00
2014-06-03 01:00:00