ISACA Chapter NL start een research project over Cybersecurity

Onlangs hebben de ISACA leden zich positief uitgesproken over het uitvoeren van een research project rond het onderwerp Cybersecurity governance. Dit project richt zich nadrukkelijk op de governance kant van Cybersecurity. Mede geïnspireerd door het CobiT 5 framework, wil ISACA één van haar pijlers inzetten om bedrijven en instellingen te helpen bij het geven van passende aandacht aan Cybersecurity.

Het project bestaat in principe uit twee delen. In het survey deel word een elektronische vragenlijst uitgezet bij een groot aantal bedrijven en instellingen uit de zogenaamde vitale sectoren. Doel is om te kijken waar men staat bij het inbedden van Cybersecurity in de bestaande governance structuren. Het tweede deel van het project is gericht op het ontwikkelen van good practices die zijn te gebruiken bij de inrichting van Cybersecurity governance. Dit research gedeelte wordt een internationale samenwerking met de ISACA collega’s uit Israël en India.

De voorbereiding voor dit project is in volle gang. Op dit moment wordt een questionnaire opgesteld en wordt het platform ingericht om de survey elektronisch te kunnen aanbieden. Het project krijgt richting vanuit een klankbordgroep met een vertegenwoordiging vanuit o.a. de academische wereld en het CIO-platform. De dagelijkse leiding ligt bij Will Franken, binnen het bestuur verantwoordelijk voor research.

In de komende periode volgt nadere informatie over de voortgang van dit project.