ISACA NL Chapter, ICT, auditing en training

Voortgang samenwerking ISACA en PECB

Zoals aangekondigd in een eerdere nieuwsbrief heeft het bestuur het voornemen om in de
toekomst het aanbod van training en certificering uit te breiden. Met dit doel is ISACA
Nederland een samenwerk aangegaan met de PECB ( www.pecb.com ).

Oproep voor ISACA NL GDRP comité

Naar aanleiding van vragen van de leden met betrekking tot het onderwerp General Data
Protection Regulation (GDPR) wil het bestuur van ISACA Nederland over dit onderwerp een
comité van subject matter experts samenstellen.
Doel van het comité is om (voor alle leden) in kaart te brengen wat de huidige stand van
zaken is, welke trainingen, certificeringen en ander diensten er momenteel beschikbaar zijn
en wat al dan niet de waarde hiervan is, etc. Gedacht wordt aan het creëren van
presentaties (bijvoorbeeld tijdens roundtables), blog artikelen, position en white papers
voor gebruik in diverse media.

CSX voor Auditors

Tijdens de IT Auditorsdag 2017 is namens het bestuur door Hilko Batterink en namens de werkgroep CSX door Jeroen Visser een uitvraag gedaan naar en onderzocht of er draagvlak is onder IT Auditors (zowel ISACA als NOREA) voor een op hen gerichte workshop Cybersecurity.
De werkgroep CSX heeft na een try-out geconstateerd dat er onder leden 2 uiteenlopende behoeftes leven:

1) Enerzijds zijn er leden die willen opgaan voor de formele CSX Foundation en Practitioner certificering, zij hebben behoefte aan een degelijke examentraining.

2) Anderzijds zijn er leden en dan met name Auditors, die net als het ISACA NL bestuur dat ziet, denken dat er een behoefte is aan (bij)scholing om hun bijdrage aan de Weerbaarheid van hun organisatie te verhogen.

Tijdens de IT Auditorsdag werd de gelegenheid benut om feedback ontvangen vanuit de achterban. Zijn er meer leden (auditors, zowel CISA(ISACA) als RE (NOREA)) die zich hierin herkennen?

European Chapterleadership Meeting Milaan

In het weekend van 10 tot 12 November werd wederom de Europese Chapterleadership
Meeting gehouden, deze keer georganiseerd door ISACA Italië in Milaan. Doel van deze
meetings is om de besturen van de diverse Europese ISACA Chapters met elkaar in contact
te brengen om ideeën uit te wisselen, de banden tussen de chapters te versterken en
mogelijkheden voor samenwerking te verkennen.

Uitbreiding van het training- / certificering aanbod van ISACA Nederland

Het bestuur van ISACA Nederland overweegt om het training- / certificering aanbod voor de leden uit te breiden met trainingen en certificering van bronnen anders dan ISACA International. Hierbij nodigen wij de leden uit om hun reactie op dit idee te geven en aan te geven in welke onderwerpen zij eventueel geïnteresseerd zijn.

Uitgangspunt van deze overweging is dat wij de meerwaarde van het ISACA lidmaatschap voor de leden daar waar mogelijk willen uitbreiden. Een van de doelstellingen van ISACA is om de leden te helpen bij het opbouwen en certificeren van hun professionele expertise. Momenteel doet ISACA Nederland dit primair door trainingen en certificering mogelijkheden te bieden voor materiaal waarvan ISACA het intellectueel eigendom heeft. De overweging is om hier andere onderwerpen aan toe te voegen. Hierbij kan gedacht worden aan trainingen voor certificering op diverse ISO Standaarden en andere relevante onderwerpen.