Round Table 5 mei 2014

Round Table 5 mei 2014

Beginnend op 05-05-2014

Bij Hotel Breukelen Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen, Nederland

roundtables@isaca.nl

Categorieën: Round Tables

De nieuwe ISO27001, ruimte ter invulling

De ISO27001, de internationale standaard voor het inrichten van informatiebeveiliging, is sinds september 2013 herzien en gemoderniseerd. Wat is er veranderd? Welke gevolgen heeft dit voor uw huidige certificaat? Welke gevolgen heeft dit voor een nieuwe certificering? Hoe kun je als organisatie hiermee omgaan? Tijdens deze Roundtable behandelen we de verschillen tussen ISO27001:2005 en ISO27001:2013 en de consequenties die de verschillen hebben. Daarnaast worden de eerste ervaringsresultaten conform de nieuwe norm behandeld. Daaruit blijkt, dat de nieuwe norm ruimte biedt voor maatwerkinvulling -- maar die ruimte moet dan wel goed worden benut!

BIO
Pier Nauta is freelance consultant informatiebeveiliging en IT-Auditor. Hij heeft een track record opgebouwd bij de overheid, een groot adviesbureau, een big4-kantoor en meest recentelijk als eigenaar van Vidar Security. In deze periode heeft hij een groot aantal projecten gedraaid bij een veelvoud van organisaties, variërend van ministeries tot multinationals tot (middel)grote MKB-bedrijven. Als auditor en adviseur heeft hij met name ervaring opgedaan op de organisatorische raakvlakken tussen de business, ICT en informatiebeveiliging.

Pier Nauta

2014-05-05 20:00:00
2014-05-06 00:00:00