ISACA NL Chapter ALV: 2-12-2019 - Begroting 2020

ISACA NL Chapter ALV: 2-12-2019 - Begroting 2020

Beginnend op 02-12-2019 Sla op in uw agenda

Bij Hotel Van der Valk Breukelen Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen

tamara.witkamp@isaca.nl

Categorieën: Round Tables

Het bestuur van ISACA NL Chapter nodigt haar leden uit voor een extra Algemene Ledenvergadering 2019, gepland op maandag 2 december 2019 om 20:15 in hotel Van der Valk Breukelen.
 
Agenda:

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
2. Notulen ALV 3 juni 2019  - ter vaststelling       
3. Stand van zaken van de vereniging - ter informatie 
    a. Nieuw elan in ISACA Global
    b. Chapter Affiliation Agreement situatie 
    c. Publiciteit: kennismaken met de nieuwe website
4. Financiële zaken 
    a. financiële stand van zaken 2019 - ter informatie  
    b. begroting 2020 -  ter vaststelling      
5. Samenstelling bestuur 
    a.  Herverkiezing -  ter vaststelling    
6. Rondvraag 
7. Sluiting

Na aanmelding ontvangt u de stukken voor de Algemene Ledenvergadering; deze worden tijdig per email toegezonden.
Indien u niet aanwezig kunt zijn, maar wél de stukken wilt ontvangen, dan kunt u contact opnemen met onze backoffice, tamara.witkamp@isaca.nl.

Inschrijven
2019-12-02 20:15:00
2019-12-02 21:30:00