ISACA NL Chapter Algemene Ledenvergadering 2019

ISACA NL Chapter Algemene Ledenvergadering 2019

Beginnend op 03-06-2019 Sla op in uw agenda

Bij Hotel Van der Valk Breukelen Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen

tamara.witkamp@isaca.nl

Categorieën: Round Tables

Het bestuur van ISACA NL Chapter nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering 2019, gepland op maandag 3 juni 2019 om 20:15 in hotel Van der Valk Breukelen.
De Algemene Ledenvergadering vindt aansluitend plaats na de maandelijkse Round Table.
 
Agenda:
1.   Opening, mededelingen en vaststellen agenda
2.   Goedkeuring van het verslag van de ALV 4 juni 2018
3.   Jaarverslag 2018
4.   Financieel jaarverslag 2018
      Winst & verlies 2018 - Balans 2018
      Verslag van de kascommissie over 2018 & décharge bestuur
      Benoeming kascommissie
      Begroting 2019-2020
5.   Samenstelling van het bestuur
6.   Informatie over de Chapter Affiliation Agreement 
7.   Strategische plannen 2019-2020
8.   Rondvraag
9.   Sluiting

Na aanmelding ontvangt u de stukken voor de Algemene Ledenvergadering; deze worden tijdig per email toegezonden.
Indien u niet aanwezig kunt zijn, maar wél de stukken wilt ontvangen, dan kunt u contact opnemen met onze backoffice, tamara.witkamp@isaca.nl.

2019-06-03 20:15:00
2019-06-03 21:30:00