Eindhoven, 18-03-2018: Ledenpanel

Eindhoven, 18-03-2018: Ledenpanel

Beginnend op 18-03-2019 Sla op in uw agenda

Bij Hotel Van der Valk Eindhoven Aalsterweg 322 5644 RL Eindhoven

ledenpanel@isaca.nl

Categorieën: ISACA

ISACA Nederland is een vereniging voor én door leden. Voor de komende jaren heeft het huidige bestuur een aantal ambiteuze doelen. Deze zijn tijdens de jaarlijkse ALV op hoofdlijnen gepresenteerd. Uw betrokkenheid bij ISACA zien we als een belangrijke succesfactor bij het halen van onze doelen.
Daarom willen we regelmatig Ledenpanel bijeenkomsten gaan houden, waarin we: 
- naar ideeën, suggesties en behoeftes vanuit de leden luisteren en daarover open discussieren;
- plannen en ideeën vanuit het bestuur presenteren en vragen daarover beantwoorden

Het Ledenpanel van 18 maart a.s. in Eindhoven heeft als thema: Events.
De nadruk op de events waarin ISACA NL participeert en/of zelf organiseert; anderzijds over de invulling van events, frequentie, doelgroepen, etc.

Een Ledenpanel bijeenkomst wordt na een Round Table gehouden, afwisselend in Assen, Breukelen en Eindhoven. Voor deelname aan het Ledenpanel ontvangt u 2 PE-punten. Het Ledenpanel heeft geen vaste leden. U mag zo vaak deelnemen als u wilt, echter alleen ISACA-leden mogen deelnemen. Ideeën en suggesties kunnen gestuurd worden aan ledenpanel@isaca.nl. Ingebrachte onderwerpen worden aan het bestuur voorgelegd. Voorafgaand aan elke Ledenpanel bijeenkomst wordt de agenda met onderwerpen rondgemaild aan de aangemelde leden. 

2019-03-18 20:00:00
2019-03-18 21:30:00

CISA 

ISACA geeft examentrainingen om de titel CISA te mogen voeren. CISA is een wereldwijd erkend certificaat voor IS audit control. Het toont aan dat u de benodigde ervaring, skills en kennis heeft om veiligheidsrisico's te detecteren en betrouwbare audits uit te voeren.

Lees meer over de CISA-training

CISM

Als CISM bent u in staat om zelfstandig informatieveiligheid te analyseren. ISACA verzorgt een examentraining voor CISM, die zowel ruimte biedt voor het bijspijkeren van kennis als concrete oefeningen voor het examen.

Lees meer over de CISM examentraining